Medtem ko bo manjši del proizvodnih zmogljivosti Peka v velikosti okrog sto kvadratnih metrov najela znana slovenska oblikovalka čevljev Alja Novak Viryent, stečajni upraviteljici propadle tržiške družbe Tadeji Tamše za približno 20.000 kvadratnih metrov ni uspelo dobiti najemnika, ki bi izpolnil razpisne pogoje.

Za nakup vseh proizvodnih zmogljivosti sta se sicer zanimala poslovnež Janez Bedina, sin soimenjaka, ki je v minulem desetletju vrsto let vodil tržiško družbo, zdaj pa je član nadzornega sveta Kapitalske družbe, in Gibanje OPS (Osveščeni prebivalci Slovenije), ki mu predseduje Ladislav Troha.

Do roka le ena vplačana varščina

Toda po pojasnilih Tamšetove je do določenega roka le Novak-Viryentova vplačala varščino v višini treh ponujenih najemnin, kar je bil eden od razpisnih pogojev. »Iz vplačane varščine je ne nazadnje razvidno, ali je posamezen ponudnik resen in ali je sposoben poravnavati tudi tekoče stroške poslovanja,« je opozorila Tamšetova. Po zatrjevanju Bedine je upraviteljica na sestanku pred nekaj dnevi dejala, da naj bi bilo treba varščino plačati šele ob sklepanju pogodbe, ko bo sodišče potrdilo izbor najemnikov. Vključno s petimi prodajalnami je Bedina za najem celotne proizvodnje Peka ponujal 6600 evrov najemnine na mesec. Potrebna sredstva za varščino v višini 20.000 evrov mu je, kot je zatrdil, včeraj uspelo zbrati v celoti. Ker razen Novak-Viryentove proizvodnih zmogljivosti ne bo najel nihče, jih bo v primeru plačila varščine, tako Tamšetova, do prodaje možno najeti. Prodajni postopek za nepremičnine namerava Tamšetova začeti v prihodnjih mesecih.

Kljub temu da ni ponujal nikakršne varščine niti najemnine, temveč le kritje tekočih stroškov, je Troha prepričan, da je bilo Gibanje OPS najboljši možni ponudnik za Peko. »V Peko so države in njene banke vložile velike količine denarja. Zato ne bomo zdaj s ciljem, da nekaj naredimo, plačevali najemnine za nekaj, kar je naše,« je dejal Troha. Pri tem je napovedal, da bodo zaradi »privatizacije« sprožili ustavni spor.

Več uspeha pri oddaji prodajaln

Tamšetova je imela več uspeha z oddajo trgovskih lokalov. Kot je pojasnila, so jih najele razne družbe, ki se ukvarjajo s trgovsko dejavnostjo. Eden od Bedinovih očitkov Tamšetovi je tudi, da bodo imeli najemniki prodajaln predkupno pravico. Ravno določne prodajalne pa so zaradi načrtov o oživitvi Peka za Bedino izjemnega pomena. Po drugi strani je Tamšetova pojasnila, da predkupne pravice najemnik ne prejme avtomatično in da o njej odloča sodišče.

Novak-Viryentova, tudi v tujini poznana oblikovalka, namerava še naprej izdelovati čevlje po meri oziroma manjše kolekcije visokocenovnega razreda za posebne priložnosti. Medtem ko naj bi veleprodajna cena tovrstne obutve znašala 200 evrov, bo v maloprodaji zanje treba odšteti okoli 500 evrov. »Zaradi visokih stroškov v Sloveniji ne moremo izdelovati obutve za 10 evrov in jo nato v maloprodaji prodajati po 30 evrov. Zato se nameravamo usmeriti na tuje trge, na katerih so potrošniki pripravljeni za čevlje odšteti več,« je dejala Novak-Viryentova, ki namerava izdelovati še ortopedsko obutev. »O tem smo se že pogovarjali s predstavniki rehabilitacijskega centra Soča,« je dodala.