Danes na šoli delujeta dve organizacijski enoti: srednja šola in gimnazija ter višja strokovna šola. Na srednji šoli in gimnaziji izobražujemo dijake v programih trgovec (srednje poklicno izobraževanje), ekonomski tehnik (srednje strokovno izobraževanje), medijski tehnik (srednje strokovno izobraževanje), ekonomska gimnazija (strokovna gimnazija), na višji strokovni šoli pa v programih ekonomist (računovodja in komercialist) ter medijska produkcija.

Na šoli si prizadevamo, da pouk in predavanja potekajo v sodobno urejenih in opremljenih učilnicah, posebej pa smo ponosni na kar sedem računalniških učilnic, opremljenih z najsodobnejšo tehnologijo, ter na foto- in videostudio, ki sta namenjena pouku v programih medijski tehnik in medijska produkcija.

Pouk je sodoben in pogosto poteka v obliki medpredmetnega povezovanja in timskega poučevanja s številnimi projektnimi dnevi oziroma tedni. Ker se naši dijaki in študenti zavedajo svojih odgovornosti, učitelji in predavatelji pa pomena svojega poslanstva, dosegamo tudi zelo lepe rezultate na zaključnem izpitu, poklicni in splošni maturi ter na najrazličnejših regijskih in državnih tekmovanjih. Tudi dosežki naših študentov so ocenjeni zelo visoko.

S ponosom lahko ugotavljamo, da uresničujemo vizijo naše šole, ki je zapisana v letnem delovnem načrtu in je tudi v srcih naših učiteljev in predavateljev.