Starejši radi rečejo, da na mladih svet stoji. A pogledi mladih in starejših se pogosto razlikujejo, poleg tega mlajši rod gradi na zapuščini starejšega. Anketirani dijaki v bližnji prihodnosti vidijo tako prednosti kot slabosti.