Že bogata dediščina, izpostavljena lokacija na vzpetini nad Kamnikom in ohranjenost grajskega kompleksa Zaprice, ki je eden redkih ohranjenih gradov na kamniško-domžalskem območju, vabijo na Zaprice številne obiskovalce. Še več jih privabljajo muzejske zbirke, tudi kašče iz Tuhinjske doline, in pester nabor dejavnosti, ki jih v renesančnem dvorcu organizira Medobčinski muzej Kamnik. A največkrat navdušene obiskovalce druži tudi skupna želja, da bi se lahko na Zaprice povzpeli vsaj po urejeni asfaltirani in osvetljeni cesti, če si že luksuza s parkiranjem v bližini skoraj ne morejo zamisliti.

Zato so v muzeju novice, da se bodo na občini maja končno le lotili asfaltiranja še zadnjih sto metrov Muzejske poti do Zapric, zelo veseli. Direktorica Zora Torkar pravi, da bo zelo vesela tudi ureditve odvodnjavanja, saj jim spomladansko deževje vsako leto odnese del makadamske poti, ki se vzpenja proti gradu in nadaljuje proti gozdu. Seveda pa si asfalta in urejene osvetlitve želi tudi zato, da bodo po njem lažje stopali starejši in dame, ki se koncertov, sprejemov, porok, banketov in drugih poslovnih dogodkov udeležujejo v bolj svečanih opravah. »Kamničani so se že navadili, da je do nas najbolje peš, za druge je nekaj malega parkirnih prostorov ob vhodu in naprej ob poti proti gozdu, avtobus pa do nas tudi po asfaltu še ne bo zmogel,« se zaveda direktorica. »Kakšen kombi s starejšimi obiskovalci pa že lahko sprejmemo,« pravi Torkarjeva in razloži, da so razmišljali, da bi parkirišče uredili ob vznožju vzpetine, kjer je bila prej vrtnarija. A je ostalo zgolj pri tem, enako kot tudi še niso prišli do skupne rešitve s Slovenskimi železnicami, saj del že asfaltirane poti vodi čez nezavarovane tire.

»Ureditev Muzejske poti je bila predvidena že v proračunu za leto 2015, vendar so se v fazi izdelave projekta odprla dodatna vprašanja o odvodnjavanju celotnega območja Muzejske poti in makadamske poti od gradu Zaprice do gozda,« so povedali na občini Kamnik, kjer se bodo del lotili maja in jih končali v poldrugem mesecu, saj so denar za izvedbo del že zagotovili. Najboljšega ponudnika bodo prek portala javnih naročil izbrali 6. aprila. V sklopu projekta, ki je usklajen s kulturnovarstvenimi pogoji, parkirišč ne bodo urejali. Obstoječega dela asfaltirane Muzejske poti ne bodo spreminjali, spremenjen ne bo niti prometni režim križanja z železniško progo. Postavili pa bodo cestno razsvetljavo s svetilkami zgodovinskega videza, ki bodo nameščene na štirimetrskih drogovih.