Če v globalnem indeksu delnic S&P Global 1200 pogledamo, kakšni so donosi posameznih sektorjev, ugotovimo, da so se v prvem četrtletju najbolje odrezali sektor javne oskrbe (+3,2 odstotka), sektor telekomunikacij (+1,8 odstotka) in sektor energije (–0,1 odstotka). Po drugi strani sta se najslabše odrezala sektorja financ ter zdravstva in farmacije, ki sta izgubila vsak po 11,3 odstotka, ter sektor potrošnih dobrin, ki je izgubil 5,6 odstotka.

V zadnjem mesecu smo priča naporom centralnih bank, ki se trudijo z ukrepi okrepiti gospodarsko rast, kar pozitivno vpliva na rast delnic. Makroekonomski podatki za ZDA ostajajo zelo dobri, spodbudni so zadnji podatki iz Kitajske, ki ponovno kaže znake zagona industrije, tako da lahko optimistično zremo v naslednje četrtletje.