Dobički iz osnovne dejavnosti so se torej v zadnjih letih porabljali tudi za nakup lastnih delnic. V Sloveniji to denimo že dlje časa počne Krka, ki je lani odkupila približno pol odstotka lastnih delnic. V tujini so družbe pri odkupu lastnih delnic mnogo bolj aktivne, vzroki za odkup so različni. Najpogostejši je pomanjkanje investicij. Zagotovo ne škodi, da z odkupom lastnih delnic podjetje poveča dobiček na delnico, od katerega je velikokrat odvisna tudi nagrada uprave.

Po ugotovitvah družbe Factset so podjetja iz osrednjega ameriškega indeksa S&P 500 od lanskega novembra do konca letošnjega januarja za odkupe lastnih delnic namenila visokih 136,6 milijarde ameriških dolarjev. Za primerjavo omenimo, da to predstavlja kar 58,3 odstotka prostega denarnega toka pred izplačilom dividend, ki so ga v tem času ustvarile te družbe. Pri odkupih lastnih delnic so bila vodilna tehnološka podjetja, na samem vrhu pa Apple, Microsoft, Oracle in Visa.

V celotnem lanskem poslovnem letu so podjetja iz S&P 500 za nakupe lastnih delnic odštela 569,9 milijarde dolarjev, k temu znesku pa so največ prispevali proizvodne družbe in proizvajalci potrošnih dobrin. Najmanj denarja so za odkupe lastnih delnic namenila podjetja iz dejavnosti oskrbe, ki pa po drugi strani izplačujejo visoke dividende.

Zanimiv je podatek, da je slabih 30 odstotkov podjetij iz S&P 500 za nakupe lastnih delnic namenilo več denarja, kot pa je na drugi strani ustvarilo prostega denarnega toka pred izplačilom obresti. V poslovnem letu 2015 je v absolutnem znesku prednjačil Apple, ki je za 4,8 odstotka lastnih delnic odštel kar 39,7 milijarde dolarjev, obenem pa svojim delničarjem izplačal še za 11,7 milijarde dolarjev dividend. Tako je vsota za odkup lastnih delnic in izplačila dividend skupaj presegla 51,4 milijarde dolarjev, kar je 8,5 odstotka trenutne tržne kapitalizacije Appla.

Povečevanje lastnih delnic raste od leta 2010 in časovno sovpada z rastjo dobičkov podjetij. Toda medtem ko se je leta 2014 rast neto dobičkov ustavila, količina denarja za odkupe lastnih delnic še vedno narašča. In ker je največ nakupov izpeljanih neposredno na borzi, podjetja s tem neposredno vplivajo tudi na likvidnost delnic in dajejo oporo borznim tečajem.