S koncem aprila se začenja neke vrste vmesno obdobje na trgu mobilne telefonije, v katerem se bodo stroški gostovanj v članicah EU še dodatno znižali na poti do popolnega izenačenja cen s tistimi na domačem trgu. Po načrtu Bruslja bo mogoče brezskrbno gostovati že s 15. junijem leta 2017, ko bo roaming v EU, kjer Slovenci opravijo približno 3,5 odstotka vseh odhodnih mobilnih klicev, končno postal preteklost.

Kdo bo prihranil in koliko?

Največ koristi lahko v naslednjih 14 mesecih pričakujejo uporabniki, ki imajo sklenjena naročniška razmerja z neomejenimi količinami storitev. Minuta klicev v evropskem inozemstvu jih bo po novem stala zgolj 0,05 evra, poslano sporočilo SMS 0,02 evra, prenos enega megabajta (MB) podatkov pa 0,05 evra (brez DDV). Cene gostovanj bodo zanje nekajkrat nižje, kot je to veljalo doslej – klici in prenos podatkov bodo po novem cenejši za približno štirikrat, poslana sporočila pa za trikrat.

Zakaj so nova pravila evropske komisije pisana na kožo ravno naročnikom paketov z neomejenimi količinami storitev? Razlog tiči v načinu določanja novih cen, ki bodo sestavljene iz cen na domačem trgu in majhnih pribitkov. Če je cena minute pogovora za uporabnika doma enaka nič evrov, bo ta na tujem plačal zgolj vnaprej določen fiksni pribitek (0,05 evra na minuto pogovora brez DDV). Enako velja za sporočila, kjer bo znašal pribitek 0,02 evra in prenos MB podatkov z 0,05 evra visokim pribitkom. Za tiste, ki morajo mobilnemu operaterju plačevati za vsako minuto pogovora, poslan SMS ali prenesene podatke, pa se domače cene seštejejo s pribitki. A tudi tu bodo s koncem aprila začele veljati določene omejitve, po katerih se stroški gostovanja v veliki večini primerov ne bodo smeli zvišati prek današnjih. Cene (brez DDV) odhodnega klica bodo omejene na 0,19 evra, SMS na 0,06 evra in prenosa MB podatkov na 0,2 evra.

Omejitve na domačem trgu ne veljajo

Pri zapisanih omejitvah cen je treba opozoriti, da veljajo le v primerih, ko se mobilni operater odloči za zaračunavanje pribitkov. Če tega ne stori in ima na domačem trgu višje cene od omejitev, mu direktiv Bruslja ni treba spoštovati. Uporabnikom lahko posledično zaračunava višje cene tako na tujem kot tudi doma.

Toda takšnih primerov bo verjetno zelo malo, saj večina uporabnikov nima sklenjenih naročniških razmerij po tako nekonkurenčnih cenah. Še največje tovrstno tveganje predstavljajo cene storitev za uporabnike z omejenim zakupom storitev – na primer 1000 minut pogovorov, 1000 sporočil SMS in 1000 MB podatkov prenosa. Mobilni operaterji namreč postavljajo ceno prenosa enega MB v okolico 0,5 evra, torej nad omejitev Bruslja, kar pomeni, da lahko po porabi zakupljene količine prenosa uporabniku zaračunavajo približno 2,5-krat višjo ceno od najvišje priporočene.

Previdnost pri sklepanju pogodb z mobilnimi operaterji tako vsekakor ne bo odveč, tudi zato, ker vse omenjene spremembe niso zadosten razlog za pravico do odstopa od pogodbe. Največkrat sicer za to ne bo nobenega razloga, saj se bodo cene praviloma znižale. Podobno velja tudi za uporabnike, ki imajo sklenjene posebne pakete gostovanja. Če bodo cene teh nad omejitvami Bruslja, jih bodo mobilni operaterji avtomatično znižali. Izjemoma se lahko proti temu izrečejo le uporabniki sami in v določenih primerih je to tudi smiselno.

Primerjava stroškov gostovanja v EU po novih cenah

Akos, mobilni operaterji, izračuni Dnevnik

PODATKI

ODHODNI

KLICI

POSLANA

SPOROČILA

PRENOS

PODATKOV

30. 4. 2016

bo začel veljati

novi cenik.

100 min

50

100 MB

Po današnjih

cenah gostovanja

3,66

24,4

23,18

3,66

16,1

Predplačnik

24,4

Omejene*/

Neomejene količine

6,1

6,1

1,22

* Po porabi zakupljenih minut, sporočil in količin prenosa podatkov glej cenik predplačniškega paketa.

Cenik gostovanja (z DDV)

PAKET Z NEOMEJENIMI

KOLIČINAMI

PREDPLAČNIK

GOSTOVANJE DANES

0,2318

0,161*

0,061

0,0244

0,0732

0,0732

0,244

0,244

0,061

* Povprečna cena odhodnih klicev v slovenskih omrežjih po izračunih Akosa je 0,1 evra na minuto, pribitek znaša 0,05 evra, DDV pa 0,11 evra. Najvišja dovoljena cena je 0,2318 evra na minuto.