Za izgubljene sladkorne milijone, ki so posledica prepozno oddane tožbe zoper evropsko komisijo – ta nam je odmerila 8,7 milijona evrov kazni zaradi domnevnih nepravilnosti pri zapiranju Tovarne sladkorja Ormož – ne bo odgovarjal nihče. Ministra za pravosodje in za kmetijstvo Goran Klemenčič in Dejan Židan sta sicer odločno napovedala, da bosta v tem primeru poiskala osebno odgovornost zaposlenih na državnem pravobranilstvu ter na agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja, a bo očitno znova ostalo le pri besedah, saj napovedanih disciplinskih postopkov zoper krivce ne bo.

Zaušnica ministru Klemenčiču

Disciplinska tožilka je v primeru državnega pravobranilca Lucijana Bembiča, ki je Slovenijo v sladkorni zgodbi zastopal pred splošnim sodiščem EU, presodila, da ni zakonske podlage za uvedbo disciplinskega postopka proti njemu. To je zaušnica pravosodnemu ministru Goranu Klemenčiču, ki je disciplinski postopek tudi predlagal. Ocenil je namreč, da je državni pravobranilec glavni krivec za to, da je Slovenija sladkorno tožbo oddala prepozno in se posledično obrisala pod nosom za 8,7 milijona evrov. Minister je tudi napovedal, da lahko državnega pravobranilca, če bo spoznan za krivega, doleti razrešitev s funkcije, ustavitev napredovanja ali zmanjšanje plače.

A se mu nič od tega ne bo zgodilo. Državno pravobranilstvo nam je namreč včeraj takole pojasnilo epilog te farse: »Zahteva ministra za pravosodje za uvedbo disciplinskega postopka je bila posredovana disciplinski tožilki. Ta je po proučitvi zadeve presodila, da zakon o državnem pravobranilstvu in posledično na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti niso ustrezna pravna podlaga za vodenje disciplinskega postopka zoper državnega pravobranilca, saj zakon med drugim naj ne bi določal, po katerem postopku se disciplinski postopek vodi. Posledično disciplinska tožilka zahteve za uvedbo disciplinskega postopka ni podala.« Ministrstvo za pravosodje pa je nad takšno razlago začudeno in jo zavrača. Prepričani so, da za uvedbo disciplinskega postopka obstaja izrecna pravna podlaga v 63. členu zakona o pravobranilstvu.

Molčeči direktor Jeranko

Krivcev za izgubljene sladkorne milijone, kot vse kaže, ne bodo iskali niti na agenciji za kmetijske trge, ki je lastniku ormoške tovarne izplačala evropski denar za razgradnjo tovarne in bedela nad njenim potekom. Direktor Benedikt Jeranko je sicer sprožil disciplinske postopke proti štirim svojim uslužbencem (po neuradnih podatkih gre za vodje štirih služb oziroma oddelkov – za Jožka Fornazariča, Janjo Zupan Novak, Vesno Zevnik in Janjo Zorko Turnšek), a naj bi sklepe o uvedbi disciplinskih postopkov zoper njih preklicali. Toda vodstvo agencije o tem molči, kot je več mesecev molčalo tudi o tem, da je Slovenija izgubila tožbo, ker jo je oddala prepozno. Na vprašanje, ali so disciplinske postopke res ustavili in zakaj, so nam skopo odgovorili: »Agencija do pravnomočnosti sklepov disciplinske komisije ne bo dajala komentarjev v zvezi z zadevnimi disciplinskimi postopki.«

Spomnimo, vodstvo sindikata kmetijskega ministrstva z organi v sestavi je ministrstvo in agencijo pisno opozorilo, da disciplinskih postopkov v sladkorni zgodbi sploh ne moreta sprožiti, ker je rok za njihovo uvedbo že zdavnaj potekel. Agencija je namreč že sredi maja lani vedela, da je Slovenija tožbo zoper izrečeno 8,7-milijonsko kazen oddala prepozno, zato naj bi po mnenju sindikalistov takrat tudi začel teči rok za uvedbo disciplinskih postopkov zoper odgovorne. Zakon o javnih uslužbencih namreč določa, da uvedba disciplinskega postopka za težjo disciplinsko kršitev zastara v treh mesecih od dneva, ko se je izvedelo zanjo, oziroma v šestih mesecih od dneva, ko je bila disciplinska kršitev storjena. Predsednik sindikata pravi, da s sklepom o morebitni ustavitvi disciplinskih postopkov niso seznanjeni. Na odgovor, ali je agencija po zamujenem roku za oddajo tožbe zamudila tudi rok za uvedbo disciplinskih postopkov, bo torej treba počakati na trenutek, ko se bo direktorju Jeranku razvezal jezik.