Na seji so govorili o hibridnih oblikah vojskovanja v današnjem svetu. Kdo je govoril, ne vemo, ampak na koncu naj bi se poslanci prepričali, da je Slovenija tarča ruskega hibridnega vojskovanja. Ker imam vtis, da tista seja ni bila deležne velike medijske pozornosti, citiram jedro sporočila STA: »Slovenija je tarča predvsem s strani ruske propagande. V medijih je zaslediti veliko proruskih in protiameriških stališč predvsem v kontekstu krize v Siriji in Iraku ter krize v Ukrajini. Na seji odbora so... dobili potrditev, da so pri tem aktivne ruske obveščevalne službe in da naslavljajo tudi nekatere slovenske novinarje, ki jim ob tem pomagajo. Pred obiskom ruskega predsednika Vladimirja Putina v Sloveniji je... mogoče pričakovati, da se bo na tržišču pojavil nek nov spletni medij, na katerem bodo objavljene večinoma ruske novice v slovenskem jeziku. Tudi te bodo služile predvsem propagandi in vnašanju proruskih stališč v slovenski medijski prostor.«

Človek bi se ob tem lahko krohotal. Če bi bila slovenščina malo spodobnejša, bi bilo to sporočilo vredno Haška. Takšna pamet je tu na delu, kot je bila pri tistih oficirjih, s katerimi je imel opraviti dobri vojak Švejk. Ampak politika, ki tu kaže parklje, pa smrdi kot tojfel. Če človeku propaganda ni povšeči, potem je pač proti propagandi. Verodostojnost pa bo izgubil, če bo samo proti propagandi ene barve, propagando druge barve pa bo ne le toleriral, temveč jo bo tudi sam širil. In potem tak človek ni več nasprotnik propagande, temveč je soldat v propagandni vojni. Njegova opozorila pred propagando so del propagandne vojne. In na njegova stališča lahko odgovorimo z nasprotnimi.

Ko pravi, da »je zaslediti« veliko proruskih in protiameriških stališč, lahko odvrnemo, da »je zaslediti« še več protiruskih in proameriških stališč. Ko nas straši, da bodo v bližnji prihodnosti objavljane »ruske novice v slovenskem jeziku«, lahko odgovorimo, da se pri nas že nekaj časa objavljajo ameriške novice v slovenskem jeziku – in še večkrat kot novice kar zavajanje javnosti. Če nam grozi »vnašanje proruskih stališč v slovenski medijski prostor«, odvrnimo, da je slovenski medijski prostor že dolgo zasičen s proameriškimi stališči. In če je ruska propaganda hibridna vojna proti Sloveniji, kaj je potem po tej isti logiki ameriška propaganda? Če so pri širjenju ruske propagande dejavne ruske obveščevalne službe, kaj si moramo potem misliti o širjenju ameriške propagande?

Jasno, tu ne gre za uporabo enakih meril. Logika, ki jo uporablja ta esdeesovec, je asimetrična logika. Takšna logika se pač uporablja v asimetrični hibridni vojni. Če verjamemo predsedniku odbora za obrambo DZ, bi nas v resnici moralo hudo skrbeti, ker so se med tem, ko se Rusi pripravljajo na hibridno vojaško ofenzivo na slovenske medije, agenti ameriške hibridne vojne že ugnezdili v naših državnih institucijah.

Tisti pravi biser v omenjenem sporočilu STA pa je tak, da z nategovanjem sem in tja ne pridemo nikamor več. Predsednik odbora za obrambo je razodel, da »Rusija v zadnjem času stoji za ustanavljanjem protifašističnih gibanj z namenom destabilizacije EU in zveze Nato, kar pa je tudi eden od modelov hibridnega vojskovanja.« Ta izjava je jasno in brez ovinkarjenja povezala antifašizem z destabilizacijo EU in Nata. Antifašizem je hibridna vojna proti EU in Natu.

Esdeesovski odbornik je izpričani natofil in rusofob. Vendar te izjave ne moremo zvesti ne na mnenje člana SDS ne na samo stranko. Slovenski desničarski neoliberalci ne bodo dajali tovrstnih izjav, če zanje ne bodo dobili namiga, odobritve ali navodila od svojih bruseljskih, berlinskih ali natovskih gospodarjev. (Podobno velja za leve neoliberalce. Zato se od omenjene izjave ni nihče uradno distanciral.) To je take vrste izjava, ki je izblebetala pogled na svet in najverjetneje tudi strateško razmišljanje na vrhovih Nata in civilne roke te vojaške zveze, EU. To je izjava, ki, četudi le po nerodnosti, sporoča resnico o Natu in EU.

Kaj naj si torej mislimo o Natu in EU, če v njunih očeh antifašizem nastopa kot poskus destabilizacije? Antifašizem ne more destabilizirati nefašizma ali antifašizma. Lahko navedeno izjavo razumemo kako drugače kot sporočilo o fašizaciji Nata in EU?

Po državnem udaru v Ukrajini sem se spraševal, zakaj so ZDA in EU prepustile antifašizem in opozarjanje na vzpon fašizma Rusiji. Spraševal sem se tudi, zakaj so v ukrajinski demokratični mineštri podpirale tudi deklarirane fašiste. Nekoliko pozneje sem se spraševal, zakaj so ZDA na generalni skupščini OZN glasovale proti resoluciji, ki je klicala k nasprotovanju rehabilitaciji in ponovnemu vzponu fašizma, EU pa se je na glasovanju vzdržala. Bil sem med tistimi, ki so se spraševali, zakaj so diplomatski predstavniki ZDA, ZR Nemčije in EU v Sloveniji ignorirali poziv TRS, naj zavzamejo stališče do obujanja kolaboracije z nacizmom pri nas. Zdaj nam je odbor za obrambo državnega zbora povedal, zakaj je bilo tako: Nato in EU sta očitno že krenila po poti fašizacije.