Otroke osnovne šole v Stražišču in njihove starše je lokalna politika do zdaj večkrat prevarala ali vsaj zavajala. Čeprav je za novo telovadnico že zdavnaj pridobljeno gradbeno dovoljenje, se na šoli vedno bolj tresejo pred požarno, sanitarno in drugimi inšpekcijami, ker je mala telovadnica nevredna tega naziva. Ko je bil za župana Kranja izvoljen krajan Stražišča Boštjan Trilar, so bili številni prepričani, da bo razumel nujnost naložbe. Lani maja je prišel v šolo poslušat starše o nujnosti gradnje in ob najavljenem javnem protestu celo zatrdil, da bo šel protestirat skupaj z ostalimi, tako veliko da mu je do te naložbe.

Kljub temu je konec istega leta župan Boštjan Trilar (Več za Kranj) predlagal proračun, kjer ni našel niti centa za telovadnico v domačem predmestju Kranja, lokalna politika pa je vešče izigrala tudi predsednika sveta staršev Toneta Goloba. »Predstavnika občine v našem svetu zavoda sta svetnika Igor Velov (krajan Stražišča) in Vlasta Sagadin. Od njiju sem dobil obljubo, da bomo dobili pisno zagotovilo o tem, da bo v mandatu te oblasti telovadnica zgrajena. Ampak zagotovila ni,« je dejal Golob, ki je svetu staršev že ponujal tudi odstop, ker ni – kot so se dogovorili – seznanil javnosti s problemom, ki ima očitno tudi politično zakulisje. Tudi z letošnjim proračunom so namreč otroke in starše v Stražišču potegnili za nos prav tisti, ki jim sicer navadno na sestankih izražajo podporo.

»Mi dejansko ne moremo ničesar več storiti, ker nimamo nobenega vzvoda odločanja. Meni kot ravnatelju so pred očmi najprej otroci in naloga šole, da jim zagotovi tudi ustrezen pouk športne vzgoje, ki je že leta žal precej drugačen, kot je to po pravilih,« trdi ravnatelj Pavle Srečnik, ki dodaja, da je šola nemočna. Očitno so se javnega razgrinjanja problema, ki so ga izglasovali v svetu staršev, vendarle mnogi ustrašili in tako so se začele spet vrstiti obljube v slogu »saj bo, ko bo, če bo in kadar bo«.

Tudi v kraju samem ponovno potekajo dogovori o tem, kakšno telovadnico bi sploh radi, čeprav po veljavnem gradbenem dovoljenju za kake posebne odmike od načrtovanega ni prostora. Ravnatelj Srečnik pa je povedal, da bo gradbeno dovoljenje veljavno do naslednjega leta in to je zadnji rok, da se politika odloči o naložbi.