Na šoli izvajamo štiri programe: program predšolska vzgoja, program splošna gimnazija in dve smeri umetniške gimnazije – smer sodobni ples in dramsko-gledališka smer. Smer sodobni ples izvajamo edini v državi, dramsko-gledališko smer pa imajo le še na eni slovenski gimnaziji. Pouk poteka na dveh lokacijah za Bežigradom, ki sta blizu druga drugi, letos smo odprli tudi Plesni in gledališki center ob Dimičevi ulici. Dijakinj in dijakov je v letošnjem šolskem letu 838, zaposlenih pa je 90 učiteljev. Programi se med seboj prepletajo in izkoriščanje sinergije pomeni dodatno kakovost pri različnih šolskih in interesnih dejavnostih.