Na polnem Glavnem trgu pred navdušeno mladino je Peter Prevc posebej izpostavil pogoje, ki jih občina Kranj ustvarja za šport, in se zahvalil. Predsednik Jože Javornik je v imenu kluba prejel veliko občinsko športno plaketo, včeraj pa je zagrenjeno povedal, da klub ob vseh uspehih doživlja nekaj neverjetnega. »Lani smo prejeli od občine za dejavnost okoli 35.000 evrov, letos pa le 21.000. In podobno je z drugimi športi, ki združujejo najuspešnejše ali so najmnožičnejši. Zato pa je bejzbol prejel skoraj trikrat več kot lani,« je dejal dolgoletni predsednik kluba, ki ima toliko skakalnih asov kot verjetno nihče na svetu.

Ko smo na Mestni občini Kranj zaprosili za predlog razdelitve sredstev športnikom, so nam povedali, da ga bo mogoče dobiti šele potem, ko bodo odločbe pravnomočne – najkasneje konec aprila. V omenjenem dokumentu je jasno zapisano, koliko dobi posamezen športni klub, gre za veljavno razdelitev, dokler se kdo ne pritoži. Verjetno se ne bo pritožil bejzbolski klub Kranjski lisjaki, ki ga je dolga leta vodil sedanji podžupan za družbene dejavnosti Boris Vehovec. Njim po razdelitvi za leto 2016 namesto lanskih okoli 4000 evrov pripada okoli 13.000 evrov. Boris Vehovec je tudi predsednik slovenske zveze za bejzbol, ki za svoje prostore v občinskem objektu ne plačuje najemnine. Še bolj sporna pa je njegova vloga ob poskusu, da na Kokrici zgradijo igrišče za bejzbol, kar je pri delu krajanov naletelo na odločen odpor.

Komu na kožo so pisana merila

Skakalci se bodo na predlog razdelitve javnega denarja za šport pritožili. Po poizvedovanju v drugih klubih pa smo ugotovili, da ne bodo edini. Po formalni plati je sicer vse jasno: župan Boštjan Trilar je predlagal nov pravilnik, mestni svet ga je sprejel, žrtev novih kriterijev pa je trenutno eden najboljših športnih klubov v državi. »Ob tem, da dobimo plaketo za 70 let dela, nas občinska oblast takole onemogoča pri našem delu,« je zato razočaran Jože Javornik.

Občina sicer sprejema letni program športa, sredstva pa deli na podlagi javnega razpisa. Pravilnik, s katerim si pomagajo pri tem, pripravi mestna uprava oziroma oddelek, ki ga vodi Daša Meglič. Neposredno pa je za družbene dejavnosti odgovoren podžupan Vehovec, ki je tudi sam športni funkcionar v bejzbolu in zato še bolj pod drobnogledom športne javnosti. Prav določanje kriterijev razdelitve sredstev vedno povzroča nezadovoljstvo. Za pridobitev sredstev na razpisu je namreč vedno ključno, kateri kriteriji prinašajo največ točk. Najmnožičnejši šport v kranjski občini je sicer nogomet, bejzbol pa je med najmanj množičnimi, a nima športnega objekta in gostuje v drugi občini. Za dejavnost vseh klubov in društev je sicer kranjska občina lani namenila malo manj kot 470.000 evrov.