V okviru izbora najboljših zaposlovalcev tretje leto poteka tudi izbor zlatih praks, katerega osnovni namen je spodbuditi podjetja, tudi tista, ki se za sodelovanje v Zlati niti niso odločila, da pokažejo posamezne dobre prakse, za katere so prepričana, da v pomembni meri pripomorejo k boljšemu poslovanju podjetja.

Med petnajstimi prijavljenimi zlatimi praksami so bile v najboljšo trojico uvrščene zlate prakse podjetij Bisnode, Cosylab in Danfoss Trata. Cosylab je predstavil Cosylab akademijo, s pomočjo katere že vrsto let na sistematičen način izbirajo in zaposlujejo nove sodelavce. Tako se je njihovega akademijskega procesa udeležilo že več kot 400 kandidatov. Danfoss Trata vsako leto pripravi 24Idea oziroma 24-urni startup dogodek, na katerem izberejo najboljše ideje sodelavcev in njihovim pobudnikom omogočajo, da jih uresničijo. Za zlato prakso je bila izbrana Bisnode zaveza, v kateri so se junija 2014 poleg vodstva prav vsi zaposleni s podpisom zavezali k skupnim smernicam delovanja in vedenja. Bisnodova odločitev, da zavzetost zaposlenih dvignejo tudi s pomočjo skupne zaveze in dejavnosti, ki so sledile, je temeljila na podpisu zaveze, ki so jo menedžerji podpisali na prvi interaktivni konferenci Zlata nit 2014. Bisnodova zaveza z osredotočenostjo na izboljšanje komunikacije, ob kateri je vsak zaposleni oblikoval in podpisal osebni proaktivni načrt, že prinaša zelo konkretne in merljive rezultate.

V nekaj mesecih po podpisu zaveze so izpeljali več skupaj sprejetih dejavnosti. Med njimi je bilo kroženje zaposlenih med oddelki prodaje, podpore uporabnikom in marketingom s poudarkom na povezovanju ter medsebojnem razumevanju različnih področij dela. Oblikovali so fokusno skupino, ki testira in presoja o izboljšavah produktov, ki jih predlaga poslovni razvoj. Oddelek produkcije je uvedel govorilne ure, sodelavci v razvoju vsakodnevno seznanjajo kolege prodaje in marketinga o razvojnih fazah produktov, za boljšo medsebojno komunikacijo so uvedli tudi neformalno kavo vodij enkrat na mesec.

Potrditev, da so bile vpeljane aktivnosti učinkovite, so dobili že v letu 2015, saj so zaposleni področje komunikacije ocenili skoraj petino bolje kot v letu 2014. Poleg tega so imeli v letu 2015 kar 73 odstotkov zavzetih sodelavcev, kar je 12 odstotkov več kot leto prej.

Da zavzetost pozitivno vpliva na prodajne uspehe, zgovorno kažejo tudi rezultati njihovih prodajnih ekip v lanskem letu. Kar 53 odstotkov tržnikov je namreč preseglo svoj osebni letni načrt, od tega ga je 28 odstotkov preseglo za več kot četrtino. Na četrtletnem tekmovanju prodajnih ekip Bisnodovih podjetij v okviru regije centralna Evropa je bil Bisnode Slovenija dvakrat med najboljšimi tremi.

Lani so v družbi Bisnode ves proces ponovili, glede na dosežene rezultate pa so se odločili za dva fokusa: osredotočanje na stranke in zavedanje konkurence.

»Proces merjenja zavzetosti je celosten. Pomeni, da odgovarja na vprašanje, na katerem področju, kaj in kako spremeniti. Ne nazadnje nam ob merjenju vedno znova pokaže, ali smo izbrali pravo pot. Najpomembneje pa je, da smo v proces vključeni vsi zaposleni, da krepi povezanost ter sodelovanje med oddelki in da skupaj soustvarjamo cilje, za katere se vsak od nas zaveda, da je soodgovoren za njihovo uresničitev,« pravijo v Bisnodu.