Čeprav v Novem mestu še ni dokončne odločitve o tem, ali Glavni trg (vsaj delno) zapreti za promet, je bilo to vendarle eno od izhodišč pri pripravi idejnih rešitev za ureditev zgodovinskega mestnega jedra, ki so prispele na javni natečaj mestne občine Novo mesto in Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije. Med sedemnajstimi prispelimi rešitvami je ocenjevalna komisija pod vodstvom dr. Tomaža Slaka, predsednika urbanističnega sveta na novomeški občini, izbrala pet najboljših ter avtorje povabila v drugo stopnjo.

Po podrobnejši arhitekturni in likovni obdelavi idej pa je soglasno izbrala zmagovalno rešitev, ki so jo oblikovali Jurij Kobe, Nataša Blažko, Maja Kovačič, Tanja Paulin, Peter Plantan in Urša Podlipnik, združeni v skupino ATELIERarhitekti.

Z leti vse več prostora pešcem

Mestna občina že dolgo razmišlja, da bi Glavni trg oziroma vsaj njegov večji del vrnila pešcem in kolesarjem, vendar kot poudarja Slak, za zdaj to iz različnih razlogov še ni izvedljivo. »Kljub temu lahko sklepamo, da bo nova ureditev bistveno zmanjšala tranzitni promet skozi mestno jedro in da bo morda v nekaj letih možno območja, namenjena izključno pešcem, počasi širiti.«

Po mnenju nekaterih rešitve, prispele na natečaj, ponujajo preveč betona, a so bili po Slakovih besedah tečajniki zavezani tudi k upoštevanju konservatorskega načrta celovitega urejanja Glavnega trga, Rozmanove ulice in kandijskega križišča, ki so ga pred dvema letoma izdelali na novomeški enoti zavoda za varstvo kulturne dediščine. Poleg tega se, kot pravi Slak, na Glavnem trgu odvija veliko množičnih prireditev, zato bi za izvedbo teh gostejše zasaditve predstavljale problem.

»Betona je v zmagovalni rešitvi zelo malo, prevladuje kamen (granitne kocke) ter rekonstrukcije Mušičevih tlakov. Te rešitve so za klimo v mestu prijetne in tudi v drugih mestih ustvarjajo vzdušje zgodovinskega mestnega središča,« odgovarja Slak.

Obnova sočasno ali po delih?

Območje prenove obsega približno 17.000 kvadratnih metrov, je pa vprašanje, ali se bo res lahko prenavljalo celotno območje naenkrat. Investicijo ocenjujejo na sedem milijonov evrov, zajema pa celotno ureditev, od tlakovanja in podzemne infrastrukture do urbane opreme in zasaditev.

»Še posebno si bomo prizadevali, da se idejne zasnove držimo do končne izvedbe. Seveda se bo v nadaljnjih korakih do izvedbe še lahko dopolnjevalo posamezne detajle in predloge s sodelovanjem strokovne in širše javnosti, ki je že sodelovala pri pripravi programskih in projektnih izhodišč, ter ob sodelovanju vseh, ki smo sestavljali natečajno ocenjevalno komisijo,« dodaja Slak.