Radovljiška komunala je na zadnji seji občinskega sveta dobila tri nove nadzornike, saj starim članom nadzornega sveta ta mesec poteče mandat. Nad delovanjem komunale, ki je bila v zadnjem času tudi pod drobnogledom delovne inšpekcije, bodo naslednja štiri leta bdeli Boštjan Strnad, Peter Kramar in Janez Gale, za imenovanje četrtega člana pa je zadolžena komunala.

Potrdil samega sebe

Petčlanska občinska komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki jo vodi Miran Rems, je omenjene kandidate predlagala v zadnjem hipu pred sejo občinskega sveta. Svoj prvotni predlog trojice, ki so jo izbrali na začetku tega meseca, so namreč dan pred sejo občinskega sveta razveljavili. Med osmimi kandidati so takrat izbrali tri, med njimi je bil tudi Darko Marolt, ki pa je hkrati tudi član omenjene komisije. Kot je razvidno iz zapisnika seje komisije, je o treh nadzornikih, vključno z Maroltom, glasovalo vseh pet prisotnih članov komisije – Marolt je torej potrdil kar samega sebe, njegov glas pa je bil hkrati tudi odločilen. Trojica je namreč dobila tri glasove za, dva člana komisije pa sta izbranim imenom nasprotovala.

»Iz glasovanja se nisem izločil,« nam je povedal Marolt. »Da bi se moral, nikjer ne piše. Ker se večkrat zgodi, da občinski svetniki glasujemo o sebi, smo dogovorjeni, da se vsak sam odloči, ali bo svoj glas oddal ali se bo iz glasovanja izločil,« je še dodal. Da je bila takšna dosedanja praksa omenjene komisije, je potrdil tudi njen predsednik Miran Rems.

Pozabili na zakonodajo

Da so pravila drugačna, je članom komisije po besedah predstavnice občine za odnose z javnostjo Mance Šetina Miklič dan pred sejo občinskega sveta pojasnila pravna služba. »Član občinskega sveta ali njegovega delovnega telesa se je, upoštevajoč zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, dolžan izogniti možnemu ali dejanskemu nasprotju interesov pri odločanju, pri čemer glasovanje o svojem imenovanju predstavlja nasprotje interesov. V takem primeru se mora izločiti iz odločanja oziroma glasovanja,« pravila povzema Šetina-Mikličeva. Rems in župan Ciril Globočnik pa sta zatrdila, da bodo to prepoved na občini vnesli tudi v statut in poslovnik dela občinskega sveta in delovnih teles.

Ob tem pa ne gre spregledati pomembne vloge nadzornikov pri bdenju nad ustreznim delom komunale. Prav nadzorniki, ki so jih v komisiji predlagali leta 2012 in mandat zaključujejo, so glasno opozarjali na sporno imenovanje direktorja komunale Matije Žiberne, čigar navedene delovne izkušnje naj ne bi bile ustrezne, kar je potrdila tudi delovna inšpekcija. Nadzorniki so zato radovljiškemu županu Cirilu Globočniku predlagali, naj Žiberno s tega mesta razreši, ko bo odločba inšpekcije pravnomočna. Potem ko je inšpekcija tudi županu zaradi ugotovljenih nepravilnosti naložila globo v višini 450 evrov, ker ni zadržal izvajanja odločitve občinskega sveta in ponovno preveril kandidatovih delovnih izkušenj, pa je ta zahteval sodno varstvo. Prepričan je, da ni storil nič narobe, z vsebino odločbe, ki jo je prejel na domač naslov in ne na občino, se ni strinjal, vendar pa sodišče o njegovi zahtevi še vedno ni odločilo. Zato domnevno sporno imenovanje direktorja Komunale Radovljica Matije Žiberne po treh letih še vedno ni dočakalo epiloga.