Po mesec dni trajajočem selekcijskem postopku je bila v okviru Zaposlitvenega izziva danes za pripravnico v marketingu podjetja Atlantic Grupa izbrana Tanja Malovrh, ki trenutno zaključuje magistrski študij mednarodno poslovanje. To je že osemnajsti Zaposlitveni izziv, ki ga je skupaj s partnerji organiziral Zavoda RS za zaposlovanje, njegov osnovni namen pa je spodbujanje brezposelnih oseb in iskalcev zaposlitve pri najboljših zaposlovalcih.

V Zaposlitvenem izzivu, ki ga organizirajo že pet let, prvi pa je bil marca leta 2011 v podjetju Simobil, v tistem letu prepoznanem za najboljšega zaposlovalca Zlate niti, zavodovi strokovnjaki v evidenci brezposelnih izberejo širši nabor kandidatov, ki po izobrazbi in delovnih izkušnjah ustrezajo pričakovanjem delodajalca. V primeru Atlantic Trade jih je bilo kar 45. Z 19 kandidati je zavod po razgovorih in pregledu življenjepisov opravil ustrezne psihološke teste osebnostnih lastnosti, interesov in sposobnosti.

Kandidati na koncu opravijo še nalogo, ki jim jo postavi podjetje. Nalogo Atlantic Grupe v zvezi z uvajanjem Barcaffè Black & Easy na avstrijski trg, je reševalo 11 mladih brezposelnih. »Vsi, ki ste se lotili naše naloge, ste se izkazali za zelo talentirane. Prednost mladih ljudi je zagotovo tudi ta, da znate razmišljati izven okvirov, kar podjetja v vedno hujši konkurenci in iskanju novosti kot konkurenčne prednosti zelo potrebujejo,« je med drugim dejal Bogdan Slovnik, direktor Atlantic Trade.

»Danes zaposlitve dobiva samo ena oseba, vendar pa smo vse finaliste vključili v naše baze in če se v prihodnje že ne boste zaposlili pri nas, vam bomo za druge delodajalce zagotovo z veseljem dali priporočilo.«

Da bodo na zavodu nadaljevali z različnimi praksami, v katerih povezujejo podjetja in iskalce zaposlitve, je zagotovila Mavricija Batič, generalna direktorica Zavoda, ki ima prim tem tudi podporo ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, kot je med drugim poudarila Damjana Košir z Direktorata za trg dela in zaposlovanje.

Tanja Malovrh, ki je zaključila dodiplomski študij na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani smer podjetništvo, je zaključek preizkusa čakala z velikim pričakovanjem, saj so se prvi izborni postopki začeli že pred dobrim mesecem dni, medtem ko so imeli za rešitev, kako Barcaffè Black & Easy umestiti na avstrijski trg, na voljo samo tri dni časa. »V tem času smo opravili analizo trga, predlagati smo morali primerne prodajne kanale in ceno, prepoznati ciljne skupine kupcev ter pripraviti celovit marketinški plan,« je opisala Tanja Malovrh.

V času selekcije so se brezposelni med seboj bolje spoznali in se povezali ter si med seboj tudi pomagali. »Delili smo si izzive, s katerimi smo se srečevali med iskanjem službe, saj ugotoviš, da v taki situaciji še zdaleč nisi sam. Marsikdo ima velike težave dobiti prvo zaposlitve, saj ponavadi ne uspeš priti niti na razgovor. Četudi službo iščeš pol leta, tako kot sem jo jaz, in četudi imaš za seboj že vrsto delovnih izkušenj, ki si si jih pridobil z delom preko študenta še med študijem. Si namreč samo eden izmed mnogih. Tvoj življenjepis ponavadi pristane na mizi z drugimi dvesto ali tristotimi, potem se pa znajdi...« Tudi zaradi tega je Tanja Malovrh iskala načine, kako bi njen življenjepis izstopal v množici drugih.

Malovrhova si je v preteklosti delovne izkušnje nabirala v različnih prodajnih akcijah, organizirala je različne konference in dogodek, vodila je neprofitno organizacijo ter si v zadnjih petih letih skušala na različnih področjih pridobiti čim več izkušenj, da bi lažje ugotovila, v čem res uživa. Nekaj časa je delala tudi v ZDA za manjšo nepremičninsko agencijo. »Še sedaj nosim s seboj dolarski bankovec, ki me vsak dan opominja, da je v življenju vse mogoče, potreben je samo pogum in jasno zastavljeni cilji,« razmišlja Malovrhova, ki naj bi del marketinškega tima v Drogi Kolinska postala že 1. aprila. jpš