Študentska organizacija Univerze (ŠOU) v Ljubljani, ki jo vodi nekdanji direktor Term Ptuj Andrej Klasinc, se že dolgo otepa očitkov o netransparentnem in negospodarnem poslovanju. Portal podcrto.si je pridobil dokumente, ki jih potrjujejo.

Zanimiv je, denimo, primer sodelovanja ŠOU s potovalno agencijo Collegium Mondial Travel (CMT). Njen največji, skoraj tretjinski lastnik je Dominik S. Černjak, nekdanji študentski poslanec in nato predsednik Stranke mladih Slovenije, ki se ji je leta 2000 uspelo prebiti v parlament. ŠOU je omenjeni agenciji maja 2015 dodelil 10.000 evrov za »promoviranje ŠOU« na dveh dogodkih v Rovinju na Hrvaškem: Red Bull Air Race in Swatch Beach Voleyball Major Series. Povezavo med skrbjo za dobrobit študentov in tako visokimi izdatki za promocijo v vodstvu organizacije vidijo v tem, da sta »oba mladinska projekta športne narave ter spodbujata aktivno in zdravo življenje študentov«.

Agencija CMT od ŠOU prejema tudi sredstva za subvencioniranje potovanj študentov. V letu 2015 je tako ŠOU dal CMT za potovanja na Ultra music festival v Splitu, Gardaland, Sarajevo in Kranjsko Goro več kot 29.000 evrov. Na vprašanje, zakaj ŠOU s študentskim denarjem subvencionira zasebna potovanja nekaterim študentom, so nam odgovorili: »ŠOU v Ljubljani subvencionira tovrstna potovanja, ker si mnogo študentov potovanj v tujino ne bi moglo privoščiti, tako pa se jih lahko udeležijo po ugodni ceni. Eno izmed poslanstev ŠOU v Ljubljani je namreč izvajanje interesnih in obštudijskih dejavnosti ter skrb za pestro življenje študentov v Ljubljani.«

15.000 samostojnemu podjetniku za Bruca

Zanimivo je tudi poslovanje ŠOU s podjetjem Legionar. Direktor podjetja je Klemen Kristan, ki je bil po javno dostopnih podatkih vsaj v letu 2012 minister v ŠOU za obštudijske dejavnosti. Tako kot agenciji CMT je tudi Legionarju ŠOU maja 2015 dodelil 10.000 evrov za »promocijo ŠOU« na dogodku Legionar Challenge v organizaciji Legionarja (kot navaja spletna stran dogodka, gre za tek po principu vojaškega poligona). Na vprašanje, kako 10.000 evrov za promocijo na dogodku pripomore k dobrobiti študentov, so nam s ŠOU odgovorili: »Namen projekta je bil poudariti problem telesne neaktivnosti med študenti in predstaviti rešitve za izboljšanje slabih prehranjevalnih navad. Zajemal je tako predavanja o zdravi prehrani kot tudi vrsto športnih aktivnosti za izboljšanje splošne telesne pripravljenosti in motorike. Zaradi ukinitve obvezne športne vzgoje se namreč vse več študentov sooča z nezdravim načinom življenja, redna telesna aktivnost pa izboljšuje tudi kognitivne sposobnosti, ki so tekom študija ključnega pomena.« Legionarju je ŠOU prek naročilnic v letu 2015 nakazal še dodatnih 2700 evrov, med drugim za izvedbo delavnic, plačilo kart za trening in motivacijske delavnice.

Poslovno je s ŠOU povezan tudi lastnik Legionarja Dejan Bizjak. Ta je še kot samostojni podjetnik leta 2014 dobil 15.000 evrov za za prireditev Bruc 2014, še 5000 evrov pa je ŠOU nakazal neposredno njegovim podizvajalcem. Za ta denar je moral Bizjak na prireditvi promovirati ŠOU in pripraviti glasbeni natečaj za izbiro študentske glasbene skupine za nastop na prireditvi. Dodelitev sredstev Bizjaku za organizacijo Bruca je, sodeč po zapisniku seje predsedstva ŠOU junija 2014, predlagal prav nekdanji minister ŠOU Klemen Kristan.

Črpanje proračunskih rezerv

Kako se financiranje študentske zabave sklada s poslanstvom ŠOU? »Bruc je največje študentsko brucovanje v Ljubljani, ki je dobro obiskano s strani študentov, predvsem nižjih letnikov in novopečenih študentov. Ti na začetku svoje študijske poti še niso tako dobro seznanjeni s ŠOU v Ljubljani, družino ŠOU in s storitvami, ki jih ponujamo študentom. Tako se je ŠOU želel predstaviti brucem in drugim obiskovalcem prireditve ter jim približati ostale dejavnosti, ki jih ponujamo.«

Nenavadne so tudi proračunske postavke, iz katerih je ŠOU financiral omenjene posameznike in podjetja. Denar jim je namenil iz proračunske rezerve, ki je po pravilniku o finančnem poslovanju namenjen le za nepredvidene naloge ali aktivnosti, pokrivanje izgube ali za namene, za katere se med letom izkaže, da v finančnem načrtu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.

Več na portalu podcrto.si.