Načrti litijskega župana Francija Rokavca o ukinitvi družbe SVC Litija, ki jo je občina ustanovila za gradnjo socialnovarstvenega centra, bržkone niso tako realni, predvsem pa ne enostavno izvedljivi, kot opisuje njegova ekipa v odzivnem poročilu računskemu sodišču, ki je konec minulega leta izdalo negativno mnenje o poslovanju občine. Nadzorni odbor občine Litija z dr. Klemnom Grošljem na čelu namreč ob vseh odprtih finančnih obveznostih občine opozarja, da bi prevzem okoli devet milijonov evrov kreditov SVC Litija predstavljal tveganje za plačilno sposobnost občine. Tako bo še najmanj tri leta oziroma do poplačila petih milijonov evrov odprtih obveznosti, ki jih prenašajo iz prejšnjih let, ocenjuje Grošelj.

Opozicija za zamenjavo ekipe, ki je vse zavozila

»Nalijmo si čistega vina, da je bila to zgrešena naložba, kajti računsko sodišče je ugotovilo, da se je porabilo 11 milijonov evrov za 69,2 odstotka storitev socialnega varstva, ki niso v pristojnosti lokalne skupnosti, temveč države. To je ključni problem, ki pa ga ta župan in njegova ekipa ne moreta rešiti,« je prepričan občinski svetnik Rudi Kozlevčar, ki je zato Rokavca in podžupanjo Lijano Lovše pozval k odstopu.

Z njim se strinja tudi Stane Trdin. »Normalno bi bilo, da bi ob takšnih ugotovljenih nepravilnostih župana odstavili in imenovali začasnega upravitelja, ki bi popravil finančno stanje občine, nato pa bi izvedli nove volitve. Če bi županom grozilo kaj podobnega, bi se vsaj kdo bal sankcij, tako pa imamo na mizi negativno mnenje revizorjev in nobenih odstopov funkcionarjev,« je bil oster Trdin, za katerim je potegnila še vsa preostala Rokavčeva opozicija.

»Ne verjamem, da bi lahko ekipa, ki je zavozila projekt, zdaj izpeljala njegovo reševanje, zato bi morali za SVC najti novo ekipo, ki bi zadeve peljala drugače in naredila pozitivno zgodbo,« je ob vseh očitkih Rokavčevi ekipi dodal še Dušan Hauptman. »Preveč je neznank in premalo podatkov. Nezavidljiv je tudi podatek, da bo družba iz rdečih številk splavala šele leta 2033,« je zaskrbljen Hauptman.

Želi si poslušnih, ne strokovnih in neodvisnih nadzornikov

A Rokavca tudi tokrat očitki opozicije niso premaknili. Povedal je, da bi odstopil, če bi denar porabili nenamensko, ker pa ni šlo nič v njegov žep, bo odstopil šele, ko in če mu bo kaj dokazano. Še več, z Lovšetovo sta tako prepričana o svojem prav, da sta si privoščila celo kritiko o neodvisnem delovanju nadzornega sveta družbe SVC Litija. Spomnimo, da sta iz njega nedavno odstopila njegov predsednik Peter Rutar in članica Jožica Jerin, in sicer, tako Rutar, zaradi pritiskov, ki so jih nadzorniki doživljali v zadnjem mesecu, ko se je Rokavec na vsak način skušal znebiti Kržišnikove, ker naj bi izkoristila njun ustni dogovor, da si v času vodenja občinske uprave ne bo izplačevala še plače za vodenje gradnje socialnovarstvenega centra.

Vendar je bilo dveletno izplačevanje dodatka v višini 1350 evrov bruto povsem zakonito, saj ga je odobril Rokavec sam, zato nadzorni svet družbe SVC nima pravnih temeljev za razrešitev Kržišnikove. Še več, Kržišnikova je ob predčasnem prenehanju funkcije direktorice SVC Litija na podlagi dokumenta, ki sta ga prav tako v še dobrih odnosih pripravila skupaj z Rokavcem, upravičena tudi do vrnitve v občinsko upravo oziroma do izplačila plač vse do leta 2019, ko ji uradno preneha mandat v SVC Litija. Rutar zato ni želel sprejeti odgovornosti za njeno razrešitev brez vsake podlage, saj bi v primeru tožbe odškodnino moral kriti sam, Rokavec in Lovšetova pa bi se na drugi strani odgovornosti rešila prav s tem, da bi jo prenesla na nadzornike. Ti morajo biti namreč po njunem ubogljivi in narediti tisto, kar naroči občina kot lastnica družbe. »Ali bo nadzorni svet igral svojo violino, mimo lastnika?« se je zmajevanju z glavo v vrstah opozicije čudil Rokavec. Kozlevčar na uveljavljanje županove volje odgovarja: »Župan in podžupanja se morata zavedati, da nista onadva občina Litija, temveč so to njeni prebivalci!«