Ampak zdaj je tu in najbrž bi bila najbolj zgrešena misel, da bi skakalnice hoteli prestaviti na »ugodnejši« kraj. Planica leži na ustju Tamarja, značilne ledeniške doline, kot so tudi Vrata, Krma… Ledenik je »ostružil« pobočja, ko je počasi drsel navzdol, in nastala je značilna dolina v prerezu črke u. Za smučarske skoke poleg snega potrebujemo tudi ugodne vremenske razmere. Kar pomislite, koliko tekem so morali letos odpovedati zaradi neugodnih vremenskih razmer. Ali pa kolikokrat smo (ali ste) imeli občutek, da je bil končni vrstni red vsaj nekoliko odvisen tudi od sreče z vetrom. Po eni strani lahko ne premočan vzgornjik precej pomaga podaljšati dolžino skoka. In pri vetru v hrbet smo videli že prave karikature smučarskih skokov, ko so tekmovalci le nemočno dvigali roke… Pa seveda, če je veter premočan, ni varno skakati. Skakalnice po svetu so postavljene na precej različnih legah glede na okoliški relief. Planiške skakalnice so obrnjene skoraj pravokotno na os doline.

Poznamo dve glavni vrsti vetrov: tiste, ki pihajo zaradi razlike v zračnem tlaku, in tiste, ki so bolj lokalnega, predvsem termičnega vzroka. V Planici je iz prve skupine najpogostejši jugozahodnik, ki piha čez sedlo med Mangartom in Jalovcem ter se »zliva« po dolini navzdol. Piha pred prihodom vremenskih front od zahoda in je lahko kar močan in sunkovit ter tudi topel. Tudi vzhodnik je posledica tlačnih razlik. Po navadi piha po dolini reke Save proti Ratečam in tam zaradi odcepa doline »zavije« proti Planici. Kadar pihata ta dva, je včasih vprašljivo, ali bodo smučarski skoki v Planici mogoči. Pri krajevnem vetru pa je stanje vendarle malo drugačno. Dolinski veter piha ponoči po dolini navzdol, podnevi pa zaradi dnevnega segrevanja po dolini navzgor. Jakost vetra je odvisna od dnevnega segrevanja. To je večje, kadar ni snega, saj se več sončnega sevanja vpije v tla in posledično se zrak nad tlemi bolj segreje.

V devetdesetih letih, ko je bilo kar nekaj zelenih zim, so morali nekaj skakalnih tekem v Planici marca odpovedati. A zadnje čase, ko je marec v tem delu Slovenije vendarle bolj zasnežen, teh težav ni. Letos si sploh obetamo kar dobre razmere za skakanje, saj bo splošni veter šibak, prevladovalo bo sončno vreme, termični krajevni vetrovi pa bodo dušeni zaradi bogate snežne odeje in toplejšega zraka v višinah.