Po skoraj desetih letih zalaganja lastnega denarja so župani občin Kamnik, Domžale, Cerklje na Gorenjskem, Komenda, Mengeš, Moravče in Trzin na začetku meseca z ministrstvom za okolje in prostor končno podpisali pogodbe o sofinanciranju 50 milijonov vrednih kohezijskih okoljskih projektov za odvajanje in čiščenje odpadne vode in oskrbo s pitno vodo na območju od Domžal do Kamnika.

Žal pa županom tudi ta podpis pogodb še ni napolnil izčrpanih občinskih proračunov, iz katerih so založili že okrog 20 milijonov evrov in marsikatera dela tudi že končali. In ker tudi na včerajšnji predstavitvi narejenega in načrtov za dokončanje del niso izvedeli, kdaj bo denar zares prišel do njih, je kamniški župan Marjan Šarec med drugim dejal, da po skoraj desetih letih, ko so se iz poraza v poraz nekako le prebili do končne zmage, zdaj ne občutijo neke posebne evforije. Predvsem pa upajo, da bo denar zares čim prej nakazan in jim del ne bo treba ustaviti.

Ne le pogumni, tudi malo nori

Da so morali biti ob odločitvi, da bodo sami založili denar, ki ga je državi zmanjkalo, ne le pogumni, ampak tudi vsaj malo nori, pa je ocenil domžalski župan Toni Dragar. Zaradi tega, ker so zalagali denar za te projekte, so morale počakati marsikatere druge občinske naložbe. Po končanju obeh projektov pa bodo začeli razmišljati še o skupnem projektu zaprtega krogotoka vode, da svoje zdaj odlične vode iz pip ne bodo spuščali v kanalizacijo.

Projektu Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale–Kamnik v vrednosti 39 milijonov evrov bo kohezijski sklad primaknil 24 milijonov evrov. Zgradili bodo 47.167 metrov kanalizacije, 21 črpališč in nadgradili centralno čistilno napravo z zmogljivostjo 149.000 populacijskih ekvivalentov, novo biološko linijo in terciarno stopnjo čiščenja odpadne vode. Vse to bo znatno zmanjšalo vplive na okolje, v Kamniško Bistrico pa bo iztekala čista voda.

V okviru enajst milijonov vrednega projekta Oskrba s pitno vodo na območju Domžale–Kamnik, ki mu bo kohezijski sklad primaknil slabih sedem milijonov evrov, bodo zgrajeni vodovod Vrhpolje–Šmartno in objekti na vodovodnem omrežju v Tuhinjski dolini; urejeno bo vodovodno omrežje na južnem delu vodovodnega sistema Kamnik, nadgrajen vodovodni sistem Domžale in priključen vodovodni sistem Mengeš. Zgrajenih bo 30.180 metrov vodnih cevovodov, deset črpališč in pet vodohranov. Na sistem javne oskrbe s pitno vodo se bo priključilo približno 38.000 prebivalcev, sistem pa bo prispeval tudi k zmanjšanju vodnih izgub in izboljšanju kakovosti oskrbe s pitno vodo. av