Prejšnji teden je že tako razgretemu ozračju v Dolu pri Ljubljani – pred sejo občinskega sveta so protestniki glasno nasprotovali ukinitvi podružnične šole v Senožetih – svoj lonček dodalo tudi ministrstvo za izobraževanje, ki je župana Janeza Tekavca z dopisom opozorilo, da lahko šolo ukine le, če jo obiskuje manj kot 14 učencev in če krajane o tem obvesti najmanj eno leto vnaprej. Župan, po izobrazbi pravnik, se s tem ne strinja in meni, da je z dopisom ministrstvo preseglo pooblastila.

»Če pustimo ob strani dejstvo, da je občina pri svojem odločanju samostojna in da je njena samostojnost lahko omejena le z zakoni, ne pa tudi s pravilniki, je veliko bolj problematično, da je ta dopis dodatno podžgal že tako napete odnose med nasprotniki in privrženci sprememb,« je Tekavc v ponedeljek pisal ministrici za izobraževanje in šport Maji Makovec Brenčič, od katere, kot nam je dodatno pojasnil, terja rešitve, ne pa samo prepovedi.

Ministrstvo: Znajdite se sami

»Ko smo jih prosili za pomoč pri nadzidavi matične šole v Dolu, kjer se je s pomočjo evropskega denarja pripravljala energetska sanacija šole in je bil čas idealen, da se skupaj s tem izvede še nadzidava, so nam rekli, naj se kar sami znajdemo. Zdaj ravnajo podobno: ko želimo podružnično šolo spremeniti v vrtec, ker za predšolske otroke v občini res nimamo prostora, nam žugajo s pravilniki, rešitev pa ne predstavijo,« je potarnal Tekavc.

Na ministrstvu za izobraževanje nam na poizvedovanje, ali niso nemara z vmešavanjem v občinsko namero, da se podružnična šola preoblikuje v vrtec, presegli pooblastil, odgovorili, da sicer o odpiranju ali zapiranju podružničnih šol odločajo občine, vendar morajo pri tem upoštevati pravilnik o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol. Kaj bo storilo  ministrstvo, če bo kljub temu izglasovan odlok, ki bo ukinil podružnično šolo v Senožetih in jo preobrazil v vrtec, nam na ministrstvu niso odgovorili.

Občina bo znova poskusila z razpisom za podelitev koncesij

Je pa župan občine Dol pri Ljubljani Janez Tekavc povedal, da ta teden pospešeno premlevajo tudi drugačne ideje za rešitve prostorske stiske za najmlajše.

»V mojem interesu ni za vsako ceno zapreti šole v Senožetih in vnašati razdor med občane, zato s svetniki vodim že tretji krog pogovorov. Kot kaže, bomo še enkrat poskusili z javnim razpisom za podelitev koncesije vzgojno-varstvenim družinam, čeprav v preteklosti s podobnimi razpisi nismo bili uspešni,« je pojasnil Tekavc in dodal, da kljub poslanemu pismu z ministrstva na njihov naslov ni priromala še nobena ideja, kaj šele pomoč.