Bosanski glasbenik Damir Avdić lahko ostane v Sloveniji, je odločilo ministrstvo za notranje zadeve, potem ko se je bil primoran njegov odvetnik Dino Bauk tja pritožiti, saj je upravna enota Ljubljana zavrnila Avdićevo prošnjo za podaljšanje statusa začasnega prebivališča v Sloveniji, ker naj ne bi izkazoval zadostnih sredstev za preživljanje štiričlanske družine.

Interpretacija še kar sporna

Do tega sklepa je organ prišel po sporni interpretaciji, s kolikšnim delom svojih prihodkov naj bi prosilec dejansko razpolagal. Avdiću namreč kot vsem samozaposlenim (v kulturi), ki uveljavljajo normirane stroške, država davek odtegne le od 30 odstotkov prihodkov (po novem od 20 odstotkov). Ta naj bi bila po mnenju upravne enote tudi edina sredstva, s katerimi glasbenik razpolaga, kar sta z odvetnikom izpodbijala, saj dejstvo, da je družina ustrezno materialno preskrbljena, dokazuje, da Avdić dejansko razpolaga s celotnim zneskom okvirno 900 evrov, ki jih mesečno zasluži.

Na upravni enoti Ljubljana so nepopolno ugotovili dejstva in napačno uporabili določbo zakona o tujcih, v odgovoru na pritožbo pravijo na ministrstvu za notranje zadeve. Ne strinjajo pa se, da bi morala upravna enota upoštevati tudi 70 odstotkov neobdavčenih prihodkov kot sredstva, iz katerih Avdićevi krijejo življenjske stroške, četudi nedvomno drži odvetnikovo argumentiranje, da jih. Ministrstvo meni, da je na osnovi Avdićevega neizpolnjevanja pogoja zadostnih sredstev za preživljanje upravna enota imela razlog za zavrnitev glasbenikove prošnje.

»Edina smiselna rešitev«

Dejansko stanje pa je bilo nepravilno ugotovljeno v drugi točki, in sicer ko organ ni upošteval oziroma ugotavljal narave in trdnosti družinskega razmerja, dolžine prebivanja pritožnika v Sloveniji ter obstoja družinskih, kulturnih in socialnih vezi z matično državo, na kar se je odvetnik prav tako skliceval. Ministrstvo je tako Avdiću izdalo dovoljenje za začasno prebivanje, saj ima ta pravico do združitve oziroma ohranitve družine s slovensko državljanko v Sloveniji.

Avdićev odvetnik Dino Bauk ob tem pravi: »Veseli me, da je pritožba pozitivno rešena, ker je bila to tudi edina smiselna rešitev te zadeve. Mi je pa žal, da ni bila odpravljena tudi dilema okoli 70 odstotkov prihodkov, glede katerih je izkustveno edino logično, da jih umetniki uporabljajo za pokritje stroškov sebe in svoje družine.«