Po letu dni se vračamo v Posočje, v Bovec. Delo v PGD Bovec zaznamuje zahteven teren, zato ni presenetljivo, da tam deluje tudi naša edina enota za gašenje požarov v visokogorju. PGD Bovec je bilo ustanovljeno leta 1903 kot odziv na obširen požar, v katerem je istega leta zgorela večina vasi. Pred tem je v kraju že delovala preventivna požarna obramba, saj so leta 1883 domačini nabavili prve ročne brizgalne za vodo in drugo opremo. A kot rečeno, letnica rojstva PGD Bovec je 1903. V 113 letih obstoja so zrasli v društvo 4. kategorije s 136 člani in članicami, od katerih jih štiriinpetdeset opravlja operativne naloge. Društvo vodi predsednik Anton Zorč, poveljnik je Davor Gašperčič.

Pomagajo tudi obolelim in poškodovanim

V povprečnem letu imajo okrog šestdeset intervencij, najpogosteje so to prometne nesreče in nudenje prve pomoči. V to področje vlagajo veliko že od leta 2005, ko so se zaradi slabega odzivnega časa nujne medicinske pomoči (od Tolmina do Bovca je namreč 37 kilometrov oziroma 41 minut vožnje) odločili za nakup polavtomatskega defibrilatorja, razširili so tudi nabor druge opreme za nudenje prve pomoči in osvojili širše znanje s tega področja. Z Zdravstvenim domom Tolmin so podpisali dogovor, na osnovi katerega jih lahko zdravnik aktivira za nudenje prve pomoči pred njihovim prihodom iz Tolmina. V desetih letih podpore zdravstvenemu domu so pomagali številnim ponesrečencem in obolelim v domačem kraju in okolici. PGD Bovec kot osrednja gasilska enota namreč pokriva celotno občino Bovec, kar skupaj znese 367 km2 površine s sedemdesetimi kilometri glavnih regionalnih cest. Meje njihovega delovanja so cestni prelazi Vršič, Predel in Učeja, v smeri Kobarida pa Trnovski klanci. Za hitrejšo odzivnost imajo v Trenti organizirano krajevno gasilsko enoto, ki z lastnim vozilom in opremo zagotovi pomoč še pred prihodom kolegov iz Bovca.

Gašenje v visokogorju

Iz cest v dolini se gasilci PGD Bovec pogosto odpravijo prav visoko v hribe. V Gasilski zvezi Bovec je za te naloge pristojna posebna gasilska enota Gamsi. V enoto so vključeni gasilci iz vseh treh društev Gasilske zveze Bovec – PGD Bovec, PGD Srpenica in PGD Log pod Mangartom. Gašenje požarov v visokogorju ima posebno mesto v gasilstvu, saj je posredovanje pri takšnih požarih podvrženo drugačnim pravilom kot na primer gašenje gozdnih požarov na kraškem območju. Gašenje je zaradi terena zahtevno, nevarno in pogosto dolgotrajno, z ognjem pa se spopadajo manjše skupine gasilcev – gamsov. Njihovo delovanje je pogojeno tudi s helikopterjem Slovenske vojske, ki gasilce in opremo transportira v visokogorje. Številni gamsi so tudi alpinisti, gorski reševalci, lovci ali gozdarji in so torej zares vešči gorništva in obnašanja v gorah.

Dolgotrajni postopek ustanovitve

Enota Gamsi je bila ustanovljena leta 2009. Na svojo ustanovitev je čakala kar nekaj let. Da v Bovcu potrebujejo specializirano gasilsko enoto, so začutili že leta 1992, ko so gasili enega največjih požarov v našem visokogorju. Na Stolu so gasilci vseh društev iz Zgornjega Posočja gasili pet dni. Tri leta pozneje, ko je bil spomin na dolgotrajen boj z ognjem na Stolu še kako živ, je dobila priložnost taktika manjših enot. 16. avgusta 1995 je helikopter Slovenske vojske ob izbruhu požara na področju Rombon–Plešivec prepeljal pet gasilcev z opremo. S požarom so se spopadli izjemno učinkovito in ga pogasili že v kratkem času. Prednosti manjših enot s helikoptersko podporo so bile jasne in v naslednjih letih so s takšnim posredovanjem še pred razširitvijo običajno vsako leto pogasili povprečno dva požara.

Pot proti organiziranemu gašenju v visokogorju je bila navkljub uspehom, vztrajnosti in trmi gasilcev GZ Bovec dolgotrajna in ne brez ovir – enota je bila leta 2009 ustanovljena brez podpore Gasilske zveze Slovenije. Leto pozneje je (tudi po zaslugi neprestanih pritiskov in opozarjanj iz Bovca) operativni štab Gasilske zveze Slovenije uradno potrdil smernice za organiziranje in opremljanje tovrstnih enot v Sloveniji, kar je omogočilo učinkovitejše sodelovanje med organizacijama. Enota ima danes 47 članov, poveljuje ji Miro Bozja, podpoveljnik PGD Bovec. Gre za prvo in edino takšno enoto v Sloveniji, ki si že od svoje ustanovitve prizadeva za razširitev svojih pristojnosti izven občine Bovec.

Domačine učijo pravilnega odziva ob nesreči

Preventivno področje je močna stran PGD Bovec. Skozi vse leto organizirajo različna gasilska izobraževanja, na nekatera povabijo tudi druga lokalna društva, organizacije ali podjetja. Vsako leto organizirajo dan odprtih vrat, na katerem predstavijo opremo, veliko pozornosti pa namenijo seznanjanju javnosti s pravilnimi ukrepi v primeru požara ali drugih nesreč. Napotki praktične narave pokrivajo tako ustrezne postopke za gašenje začetnega požara kot tudi manj izpostavljene teme – na primer kaj moramo v primeru požara storiti pred prihodom gasilcev, da omogočimo dostop gasilskim vozilom, je le ena takšnih lekcij.