Potem ko je litijski župan Franci Rokavec ves čas zagovarjal pravilno postopanje glede ustanovitve, vodenja in petkratnega dokapitaliziranja občinskega podjetja SVC Litija, je zdaj obrnil ploščo in si podjetje prizadeva ukiniti, socialno-varstveni center pa prenesti v neposredno last občine. To je razvidno iz odzivnega poročila računskemu sodišču, o katerem bodo občinski svetniki razpravljali na izredni seji v sredo, postopek izbrisa oziroma likvidacije podjetja pa gre Rokavcu na roko tudi pri razrešitvi direktorice SVC Litija Tatjane Kržišnik, ki se je bo elegantno rešil z utemeljitvijo, da gre v bistvu za znižanje stroškov.

Uvesti namreč nameravajo opravljanje poslovodne funkcije SVC Litija z minimalno nagrado v višini med 500 in 1000 evrov bruto, kar je bistveno manj od štirih tisočakov, ki jih prejema Kržišnikova. A tako zlahka očitno ne bo šlo, saj je po Rokavčevem pozivu nadzornemu svetu družbe SVC Litija, naj pripravi vse potrebno za znižanje direktoričine plače, prvi nadzornik družbe Peter Rutar že odstopil in se s tem uprl Rokavčevemu prelaganju odgovornosti na nadzorni svet, saj je vse pogodbe o delu in izplačilih s Kržišnikovo podpisoval sam. Poleg tega naj spomnimo, da se bo Kržišnikova, prav tako po dogovoru z Rokavcem, lahko mirno vrnila na mesto direktorice občinske uprave oziroma na drugo primerljivo uradniško mesto, in to celo za nedoločen čas.

Po (osebnih) zamerah še nezaupanje v poslovanje podjetja

A Rokavca ne tarejo le skrhani odnosi s Kržišnikovo, temveč je povsem spremenil mnenje tudi glede samega poslovanja SVC Litija. Če je še ob nedavni dokapitalizaciji družbe zatrjeval, da je zadnja in da bo podjetje, ki mora vrniti še okoli 9 milijonov evrov kreditov, z njo vendarle postalo finančno neodvisno od občinske blagajne, zdaj trdi, da so načrtovani stroški podjetja v prihodnjih letih premalo razdelani in absolutno previsoki. Do poplačila vseh kreditov leta 2036 bi namreč po zdajšnjih ocenah nanesli skoraj 5 milijonov evrov, medtem ko družba (mizerne) prihodke ustvarja tako rekoč samo z upravljanjem in vzdrževanjem objekta. Zato Rokavčeva ekipa ob dejstvu, da je SVC Litija zavezan tudi k morebitnim investicijam v objekt, in tveganju po povečanju 3,28-odstotne kreditne obrestne mere po novem ocenjuje, da podjetje samo ne bo sposobno preživeti in bi bilo potrebnih še nekaj dokapitalizacij. Še več, družba bi po ocenah iz odzivnega pisma računskemu sodišču prvič pozitivno poslovala šele leta 2033.

Občina tako revizorjem predstavlja tri različice prihranka javnih financ in prenosa socialno-varstvenega centra v občinsko last. Prioriteta je prenehanje družbe po skrajšanem postopku, za kar bo občina morala najeti kredit in z njim odplačati kreditne obveznosti SVC Litija. A bo Rokavec za to moral preskočiti še eno oviro, in sicer prepričati finančno ministrstvo, da četrti najbolj zadolženi občini na prebivalca prižge zeleno luč za še eno posojilo.

Opozicije ni jemal resno, premiki šele z revizorji

Novo posojilo bo župan poskušal utemeljiti z ugodnejšimi pogoji zadolžitve in nižjo obrestno mero, kot jo imajo krediti SVC Litija. Če kljub temu ne bi dobili soglasja za najem kredita, pa bodo na občini preučili smiselnost izvedbe postopka redne likvidacije družbe, pojasnjuje Rokavec, ki pri tem računa tudi na mnenje državnih revizorjev, ali so tovrstni načrti sprejemljivi in ustrezni. Če nič od tega ne bo mogoče, obstaja tudi možnost preoblikovanja družbe SVC Litija v javni zavod, računskemu sodišču še predlaga Rokavec v odzivnem poročilu na negativno mnenje o poslovanju družbe.

A za marsikoga tovrstne napovedi niso nič novega, saj Rokavec zdaj ugotavlja, kar so mu v opoziciji tolmačili že lep čas. »Že dobro leto dni, odkar sem občinski svetnik, opozarjam župana na pozitivne finančne učinke, ki bi jih prinesla ukinitev družbe SVC Litija in upravljanje objekta pod okriljem občinske uprave, namesto da so ga pri življenju ohranjali z dokapitalizacijami,« je Rokavčevo spreobrnjeno ploščo komentiral opozicijski svetnik Rudi Kozlevčar. Žalosti ga, da do ukrepov v Litiji prihaja šele s kritikami in jasnimi navodili računskega sodišča.