Projekt z delovnim naslovom Ljubezen in spolnost v Istri, ki ga koordinira Zgodovinski in pomorski muzej Istre iz Pulja, bo osrednji tematiki osvetlil z najrazličnejših zornih kotov, od zgodovinskega, etnološkega, arheološkega, sociološkega, antropološkega do literarnega. Razstava zajema obdobje od prazgodovine do danes, a ne bo postavljena kronološko, temveč po posameznih temah, kot so odraščanje fantov in deklet, dvorjenje, poročna noč, komercializacija ljubezni in spolnosti, javne hiše in podobno. »Iskali smo temo, ki bi bila zanimiva za širši krog obiskovalcev, in ljubezen je zagotovo na vrhu prioritet življenja vsakega od nas. Spolnost je le eden od načinov uživanja ljubezni, a tudi ko nima veliko opraviti z njo, govori o naši naravi,« razkrivata sogovornici iz Hrvaške, koordinatorica projekta Katarina Marić in soavtorica razstave Tajana Ujčić.

Mnogotere istrske identitete

Franco Juri, direktor Pomorskega muzeja Sergeja Mašere Piran, razgrne, da bo razstava »poudarjala kulturno enotnost v multikulturnosti, kajti v Istri sobivajo različne kulture, etnične skupine ali sociološke stvarnosti«. Katarina Marić in Tajana Ujčić dodajata: »Istra je geografsko majhno območje, vendar so se zaradi številnih zgodovinskih sprememb menjali načini življenja, tako da danes govorimo o mnogoterih istrskih identitetah. Pri snovanju razstave smo upoštevali lokalne posebnosti različnih delov Istre, a iskali tudi podobnosti. Razlike se kažejo predvsem zaradi socialnega in finančnega stanja posameznikov, ne toliko zavoljo pripadnosti določeni narodnosti ali mestu. Denimo pomorščaki so imeli veliko več možnosti spoznati ženske iz različnih kultur kot pa ribiči, ki se vse življenje niso premaknili iz rodnega kraja.«

Da bi multikulturnost prišla še bolj do izraza, so se hrvaški muzeji z območja Istre združili z dvema slovenskima. »Pomembno se nam zdi poslati sporočilo, da smo v času, ko se ta prostor sooča s številnimi izzivi, kot je omejevanje z žico, pripravljeni bolj intenzivno sodelovati in pokazati, da imamo skupno preteklost in prihodnost,« pojasnjujeta Marićeva in Ujčićeva. Dr. Luka Juri, direktor Pokrajinskega muzeja Koper, pa primakne: »Sodelovanje med istrskimi muzeji na slovenski in hrvaški strani je danes nekaj vsakodnevnega in prav je, da je tako. Odkar je Hrvaška vstopila v Evropsko unijo, se je še okrepilo, saj sta z vidika papirologije izposoja in iznos predmetov manj zapletena.«

Spolnost v nekdanji cerkvi

Osrednja vsebina bo predstavljena prek različne materialne dediščine, od raznih predmetov, fotografij do likovnih del, kot tudi skozi številne zgodbe in legende. Piranski pomorski muzej bo med drugim razstavi ponudil Tartinijevo zgodbo o domnevnem nezakonskem otroku, ki naj bi ga imel z neko beneško krčmarico, v njihovem izboru pa je tudi beneško likovno delo golega, le prek ledij ogrnjenega boga morja Neptuna, ali beneška lesena skrinja s hermama dvospolnih bitij. V Pokrajinskem muzeju Koper pa se nadejajo, da bo na razstavi prikazan njihov relief Priapa, grškega božanstva plodnosti z velikim udom.

Ti in številni drugi predmeti bodo razstavljeni v nekdanji cerkvi Svetih src v Pulju, kar se sliši precej provokativno, vendar je ta prostor že več desetletij desakraliziran. Najprej je v njem imela tehnična šola dvorano za telesno vzgojo, zdaj pa je preoblikovan v sodobno opremljeno razstavišče Arheološkega muzeja Istre. Kot pravita hrvaški sogovornici, je bilo to prizorišče izbrano za razstavo Ljubezen in spolnost v Istri, ker gre za najboljši razstavni prostor na tem območju.