Omco Feniks Slovenija izdeluje ulitke za steklarsko industrijo ter preostale sive litine in nodularne litine. Srednje veliko podjetje s 159 zaposlenimi je lani ustvarilo za 18 milijonov evrov prihodkov in tako poskrbelo za 15-odstotno rast prihodkov v primerjavi z letom 2013. Za letos napovedujejo 25-odstotno rast. Družba je zrasla na pogorišču Ferralita, ki je šel leta 1997 v stečaj.

»Poslovni rezultati so plod skoraj desetletnega dela, na katero smo se dobro pripravili. Zadnja tri leta smo se pospešeno pripravljali na zagon večje investicije v proizvodnjo, ne le s tehnologijo, pač pa tudi z dodatnim zaposlovanjem in izobraževanjem sodelavcev, da lahko zdaj proizvodnja nemoteno teče. Dve leti smo bili prezaposleni, saj smo imeli več ljudi, kot smo jih dejansko potrebovali v proizvodnji,« je pojasnil direktor Borut Triplat. V podjetje je prišel tik pred stečajem leta 1997 in ga od leta 2003 tudi vodi. V nekaj letih ga je ob pomoči belgijskega koncerna Omco, ki je njihov stoodstotni lastnik, vnovič postavil na noge.

Podjetje izvozi od 85 do 90 odstotkov. Dobro polovico prodajo svojim sestrskim družbam znotraj koncerna, na trgu pa nastopajo tudi samostojno. Njihovi najpomembnejši trgi so Nemčija, Slovenija, Avstrija, Švica, Anglija, severna Italija, delajo tudi za Francijo, Belgijo in Nizozemsko, želijo si prodreti tudi v Skandinavijo.

Mladi imajo znanje, motivacije pa ne

Ustrezni kadri so tudi v žalskem podjetju velik izziv. »Naše šole in fakultete dajejo mladim pravo znanje. Problem pa je, ker so mladi za delo premalo motivirani in zavzeti. Zato je sprememba miselnosti in vrednot v celotni družbi nujna,« je poudaril Triplat. Pogreša pa tudi bolj proaktivno vlogo zavoda za zaposlovanje. »Seveda sodelujemo z zavodom, ko potrebujemo nov kader. Vendar pa se še ni zgodilo, da bi nas iz zavoda kdo sam poklical in vprašal, kakšne načrte imamo za prihodnost, da bi nam lahko pravočasno usposobili in priskrbeli prave ljudi.«

Lani so po dveletnih prizadevanjih končali gradnjo nove livarne. Omco dela praktično za vse industrije razen avtomobilsko. Najbližje jim je sodelovanje s steklarnami in zanje lahko naročilo izpolnijo v pičlih petih delovnih dneh od prejema dokumentacije. Za druge projekte potrebujejo do 45 dni, saj imajo proizvodnjo povsem zasedeno.

V razvoj na leto vložijo od 10 do 15 odstotkov realizacije. »To je nujno, če želiš biti pred konkurenco. Res pa je, da ne gledamo, kje je konkurenca, saj nočemo biti sledilci. Zato se ukvarjamo predvsem sami s seboj,« je pojasnil Triplat. Tudi zato je slovenski Omco v skupini devetih podjetij iz skupine Omco drugi tako po realizaciji kot dobičku in tretji po številu zaposlenih.

Čakanje ustvarja podjetju škodo

Triplat je opozoril, da je dve leti za pridobitev gradbenega dovoljenja absolutno predolga doba. »Četudi sta se tako žalska občina kot upravna enota trudili v okviru pristojnosti, hitreje ni šlo, saj naša zakonodaja omogoča, da se posamezniki in ustanove lahko na predvideno gradnjo pritožijo, investitor pa je potem zadolžen za to, da dokazuje, da so različni strahovi in predvidevanja pritožiteljev odveč in da bo investicija izpeljana v skladu z vsemi zakoni in predpisi. Pri tem pa nastaja neposredna škoda za podjetje, še posebej če se je za investicijo zadolžilo.«