Pet policijskih sindikalistov s predsednikom Sindikata policistov Slovenije Zoranom Petrovičem na čelu in policista iz škofjeloške patrulje, ki je pripravila zasedo ministru Borisu Koprivnikarju, morajo predati službeno pištolo in policijsko značko. Kot sta pojasnila generalni direktor policije Marjan Fank in vodja službe generalnega direktorja Tomaž Pečjak, so proti sedmim policistom sprožili postopek o izredni odpovedi. Policisti, ki so zlorabili načelo zakonitosti, načelo spoštovanja človekove osebnosti in dostojanstva ter načelo enake obravnave, imajo do končne odločitve vodstva policije še možnost ugovora, vendar imajo do takrat prepoved opravljanja poklica. Po vročitvi sklepa morajo policisti izročiti svojo značko in službeno pištolo. Petim sindikalistom so po naših informacijah sklepe že vročili, škofjeloška policista pa sta na bolniškem dopustu.

»Žal mi je policistov, ki sta izvedla ta postopek in ki sta bila na neki način zlorabljena. Sodeč po pogovoru z vodstvom njunih enot gre za dobra policista in za vsakega takega policista mi je resnično žal,« je Fank namignil, da imata celo največ možnosti, da službo obdržita, prav škofjeloška policista, ki so ju sindikalisti usmerili na Koprivnikarja. Preiskavo zoper vse vpletene vodi tudi specializirano državno tožilstvo.

Sindikalisti do zadnjih instanc

»Uporabili bomo vsa pravna sredstva,« se je odzval Petrovič, ki ostaja na čelu SPS. Tudi če sindikaliste dokončno odpustijo iz policije, bodo ti lahko ostali člani policijskega sindikata, vse dokler jim sindikat daje brezplačno pravno varstvo. Torej niti ne zgolj do morebitne pravnomočnosti, ampak »do zadnje instance«, kot nam je povedal Petrovič. Tako govori statut sindikata, ki so ga nazadnje spremenili pred enim letom, da zaščitijo svoje člane. Tudi Petrovič lahko tako ostane predsednik SPS, dokler mu sindikat daje pravno varstvo, nam je pojasnil sam. SPS, ki ocenjuje, da so očitki zoper njihove člane netočni in manipulativni, lahko tistim, ki izgubijo službo, vendar ostanejo dejavni v sindikatu, tudi finančno pomaga z nadomestili v obliki nagrad in povrnitve stroškov. Sicer pa je Petrovič že napovedal, da bo po končani stavki na izrednem kongresu preveril zaupanje članstva.

Fank je napovedal, da bodo zaradi vpletenosti visokih članov SPS v afero v vodstvu policije preučili tudi možnost, da odstopijo od kolektivne pogodbe. Hkrati je Fank zanikal, da za razkritjem sporne korespondence tiči načrtna diskreditacija SPS, da bi škodili stavkovnim pogajanjem. »Kakršna koli namigovanja o diskreditaciji sindikata so iz trte izvita, kajti diskreditacija je bila storjena s samim dejanjem.«

Kje je konec?

Večina policistov, s katerimi smo osebno govorili, se od dejanj vodstva SPS distancira in se jih sramuje, po drugi strani pa nemalo policistov (in naključnih državljanov) svojo podporo Petroviču izraža na družbenih omrežjih. Zato naši sogovorniki v naslednjih dneh pričakujejo še pestro dogajanje.

»Njegov moto je: Mi gremo vedno do konca. Nekateri pa smo se že spraševali, kje je ta konec,« nam je svoje nestrinjanje s Petrovičevim vodenjem SPS in njegovimi zadnjimi ravnanji opisal eden od nekdanjih vodstvenih sindikalistov, ki se je od SPS pred časom poslovil. »Če je SPS pred leti (leta 2008, op. p.) nastal kot odgovor na absolutistično vodenje nekdanjega predsednika Policijskega sindikata Slovenije (PSS), danes Petrovič SPS vodi enako,« je bil kritičen naš sogovornik, ki želi za zdaj ostati neimenovan, saj tudi sam pričakuje napade vodstva SPS. Takšne, kot jih po njegovih besedah že doživlja eden od njegovih kolegov, ki je v SPS kljub nestrinjanju s Petrovičem še ostal in je v teh dneh zato postal eden glavnih »osumljencev«, da naj bi prav on medijem posredoval sporno korespondenco sindikalistov.

Po besedah našega sogovornika Petrovičev način vodenja nekaterim njegovim sodelavcem ni bil všeč, tako da so iz prvotne petčlanske uprave (kasneje sekretariata) SPS izstopili trije člani, iz novega štiričlanskega sekretariata pa sta hitro izstopila dva. Danes je s spletnih strani SPS razvidno, da sekretariat šteje le dva člana.

Na naše vprašanje, ali bomo po najbolj neugodnem scenariju morda Slovenci v prenesenem pomenu dobili dve policiji namesto ene, je Fank odgovoril: »Ne more delovati policija znotraj policije. To, da bi sindikat policistom odrejal naloge, policijska pooblastila, je nedopustno. Tega ne bomo dovolili. In to, kar se je glede nesoglasij že začelo dogajati, predvsem med vodstvi posameznih enot pa tudi med zaposlenimi – med stavkajočimi in nestavkajočimi –, da je prihajalo do groženj in konfliktnih situacij, ki že mejijo na neki sistemski problem... To bo največja škoda teh dogodkov.«