Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) je včeraj prejel pismo, ki ga je podpisalo približno 40 zaposlenih na rektoratu Univerze v Mariboru. Vsebina dopisa je skrajno obremenjujoča za glavnega tajnika univerze Teodorja Lorenčiča, ugotavlja glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj.

»Govori o spolnem nadlegovanju, šikaniranju zaposlenih, o žalitvah, poniževanju in vulgarnem obnašanju glavnega tajnika do zaposlenih,« je sporočil javnosti, »na drugi strani so v pismu nanizani primeri nepojasnjenih in spornih premestitev, neutemeljene ukinitve delovnih mest zaposlenih, ki so si prišli navzkriž z glavnim tajnikom, sporne ocene za delovno uspešnost in druge nepravilnosti.« Iz pisma je skratka možno razbrati skrajno stisko zaposlenih, ki so se odločili spregovoriti, kljub strahu, da bi se lahko zaradi tega pritiski nanje še povečali.

Omenjeni dokument je zadnji v vrsti zelo skrb vzbujajočih pisem, v katerih se Lorenčiču očitajo mobing, trpinčenje in spolno nadlegovanje. Dve domnevni Lorenčičevi žrtvi sta se razkrili prejšnji teden.

Tajnikova pomočnica Petra Ujčič je že 21. decembra lani Tičarju podrobno opisala, kako naj bi jo Lorenčič psihično trpinčil, ustrahoval, ji grozil in jo spolno nadlegoval. Rektor naj bi jo po njenih besedah zatem prepričal, naj prekliče svojo uradno pritožbo. Napovedal naj bi ji namreč, da bo razčistil zadeve, preprečil nadaljnji mobing in poiskal zamenjavo za Lorenčiča, ki po njegovem pooblastilu opravlja naloge glavnega tajnika. A nič od tega se ni uresničilo.

Drugi, ki se je rektorju pisno pritožil zoper tajnika, je bil Alen Vidonja, vodja oddelka za splošne, pravne in kadrovske zadeve na rektoratu. »Njegovi pritiski name so se pričeli takrat, ko sem tebi (po tvojem navodilu) skupaj s Petro Ujčič poročal, kaj vse Teodor počne na rektoratu in da to ni ustrezno,« je Tičarju pisal Vidonja. »Takrat pa si, namesto da bi ga ustavil, sklical sestanek, na katerem si povedal, da smo ti o njegovih ravnanjih poročali, ga vzel v bran in pojasnil, da je on tvoj 'alter ego'.«

Dogajanje v rektoratu prijavili inšpektoratu za delo

Tičar se je na očitke o mobingu odzval šele, ko sta pismi pricurljali v javnost. Prejšnji teden je napovedal ustanovitev tričlanske komisije, ki bo preverila opisane hude očitke, sam pa se je v celoti izločil iz postopka in do takrat ne bo ukrepal zoper svojega najožjega sodelavca. Prej pa je sprejel drug ukrep, in sicer je vodstvo univerze spremenilo sistematizacijo delovnih mest v rektoratu, s katero se ukinjajo tri delovna mesta. Dve izmed njih ta čas zasedata Vidonja in Ujčičeva. V rektoratu trdijo, da želijo z ukinitvijo delovnih mest izboljšati učinkovitost služb v rektoratu. Lorenčič je zanikal vse očitke in sporočil, da je on žrtev mobinga, odkar je zasedel vodstveni položaj v rektoratu.

V Svizu pozivajo rektorja, naj takoj izpelje postopke ugotavljanja odgovornosti za obtožbe in do končnih ugotovitev Lorenčiču odvzame vsa pooblastila glavnega tajnika. Obenem so inšpektoratu za delo naslovili zahtevo, naj preveri obtožbe, še sporoča Štrukelj in napoveduje, da bodo zaščitili zaposlene, ki so se jim včeraj pisno izpostavili.

Domnevno nadlegovanje in trpinčene na rektoratu Univerze v Mariboru je šokiralo tudi Visokošolski sindikat Slovenije (VSS), ki prav tako terja takojšnjo zamenjavo glavnega tajnika. Po oceni predsednika VSS Marka Marinčiča so s sprejetjem nove sistematizacije v rektoratu kršili zakon o delovnih razmerjih. »Če so obtožbe na račun glavnega tajnika točne, pomenijo tudi formalno sankcijo v korist domnevnih storilcev in zoper domnevne žrtve,« so še zapisali v VSS.