Zbrane sta nagovorila v imenu Ljubljane – Zelene prestolnice Evrope 2016, pokroviteljice 55. sejma, ljubljanski župan Zoran Janković ter mag. Iztok Bricl, direktor Gospodarskega razstavišča. Med vsebinskimi poudarki največjega sejma v organizaciji Gospodarskega razstavišča velja izpostaviti spremljevalni program z več kot 120 strokovnimi in neodvisnimi predavanji, v okviru katerega poteka brezplačno svetovanje za obiskovalce sejma v zvezi z gradnjo, prenovo, učinkovito rabo energije in obnovljivimi viri energije ter z možnostmi kreditiranja in sofinanciranja okolju prijaznih naložb. »Na njem neodvisni strokovnjaki dajejo povsem konkretne odgovore, na primer katera okna ali vrata izbrati in zakaj, kakšen izkoristek prinašajo sodobne naprave za ogrevanje oziroma kako doseči standarde skoraj ničenergijskih hiš v skladu s predpisi, ki jih bo treba upoštevati čez dve oziroma štiri leta,« je poudaril mag. Bricl.

Jubilejno leto za znak kakovosti v graditeljstvu

Znak kakovosti v graditeljstvu je po dvajsetih letih še vedno edini neobvezni okoljski certifikat s področja graditeljstva v Sloveniji. Z njim so označeni izdelki, storitve, naprave in tehnologije, ki izpolnjujejo najvišje in mednarodno primerljive zahteve glede kakovosti. Postopek vrednotenja za pridobitev priznanja izpolnjuje vse bistvene značilnosti postopka certificiranja, zato sodi v skupino certifikacijskih znakov. Namen projekta znak kakovosti v graditeljstvu ni le olajšati odločitve kupcu ali naročniku, ampak tudi promocija kakovostnih izdelkov in storitev kot nagrada uspešnim proizvajalcem in izvajalcem, da bi večjo kakovost lahko izrabili kot konkurenčno prednost. Z večjim tržnim deležem najboljših proizvajalcev izdelkov in ponudnikov storitev se dviguje tudi kakovost grajenega okolja.

Priznanja le najboljšim na njihovem področju

Priznanje je na začetku predstavljalo veliko novost med certifikacijskimi znaki, saj je bilo daleč pred svojim časom. Merila za primerjalno vrednotenje so bila namreč že takrat trajnostno naravnana. S pomočjo zainteresiranih deležnikov – pristojnih ministrstev, ustanov, stanovskih združenj, stroke in gospodarstva – se je pred 21 leti začel razvoj sistema certifikacijskega znaka pod okriljem Gradbenega inštituta ZRMK. Merila za primerjalno vrednotenje posameznih aplikativnih projektov so sodelavci inštituta pripravili skupaj z najvidnejšimi neodvisnimi strokovnjaki in predstavniki gospodarstva. Priznanje je namenjeno le najboljšim na svojem področju in tistim, ki za njimi zaostajajo za največ deset odstotkov.

Vgradnja zunanjega stavbnega pohištva

V Sloveniji nimamo posebnega predpisa ali smernice, ki bi urejala samo vgradnjo zunanjega stavbnega pohištva. Zato so lahko sistematično zapisana dobra gradbena praksa ter druga merila v projektu znaka kakovosti v graditeljstvu podjetjem v pomoč pri njihovih razvojnih odločitvah, predvsem pa pri primerjanju s konkurenco. Pri primerjalnem vrednotenju vgradnje zunanjega stavbnega pohištva je zelo pomembno merilo kakovost vgradnje, saj ta zagotavlja trajno funkcionalnost in zadovoljstvo uporabnikov, pa tudi ekonomičnost investicije in varovanje okolja. Sodobna vgradnja pomeni, da je stavbno pohištvo vgrajeno v skladu z gradbeno-fizikalnimi načeli in dobro gradbeno prakso - znana je kot vgradnja, ki je skladna z RAL-smernico. Prepogosto se dogaja, da ravno slaba ali nepravilna vgradnja izniči vse prednosti, ki naj bi jih prinesla sodobna, energijsko učinkovita okna.

Ugodnosti za obiskovalce sejma

Sejem je odprt od torka, 8. marca, do sobote, 12. marca, od 10. do 20. ure, v nedeljo, 13. marca, pa do 18. ure. V času »Happy Hour«, v torek, sredo in četrtek (8. do 10. marec) – od 13. do 15. ure stane vstopnica le 5 evrov. Nakup in vstop je možen samo v času trajanja Happy Hour. Razstavljavci so za obiskovalce pripravili številne sejemske popuste. Spremljajte jih tudi na spletni strani. Vsak obiskovalec prejme ob nakupu vstopnice katalog, prelistati pa ga je mogoče tudi v spletni izdaji. Kot vodnik jih popelje po sejmu, hkrati pa je katalog tudi priročnik, v katerem je mogoče najti vrsto poljudnih člankov s področja graditeljstva, program svetovanj ter seznam razstavljavcev z njihovimi opisi in kontakti. Ljubljana – Zelena prestolnica Evrope 2016, pokroviteljica 55. sejma Dom, obiskovalce vabi, da izkoristijo ugodnosti: brezplačno vožnjo s sejma z mestnim avtobusom LPP (pokažite vstopnico) in P+R Stožice (11. do 13. marec): brezplačno parkiranje (vhod 1 in vhod 5) in vožnja (avtobusi št. 13 in št. 20) Stožice-GR v obe smeri z vstopnico s spletnega nakupa.