Zlatan Kudić, domnevno največji davčni utajevalec pri nas, priznava, da je preiskovalnemu sodniku 8. decembra 2011 sam ponudil, da v zameno za prostost sodišču prepusti svojo osebno izkaznico in potni list. A sodišče bi mu vsaj po tistem, ko je zaprosil, da mu vrnejo osebno izkaznico, lahko povedalo, da lahko na upravni enoti zaprosi za nadomestni dokument.

»Tja me je sodnica napotila šele leta 2013, pa bi to lahko uredil že decembra 2011,« je včeraj pred sodnico Metko Turk, ki presoja o njegovem več kot enajst milijonov težkem tožbenem zahtevku, v svojem zagovoru povedal Kudić, ki se na sodišču zagovarja sam, torej brez pravnega pooblaščenca. Kot je dejal, je osebno izkaznico dobil po dveh letih, potnega lista pa še vedno nima. Zaradi odvzema dokumentov ni mogel izpeljati nekaterih velikih in zanj pomembnih poslov, je dodal Kudić.

Izgubil je pravico do nagrade

Z dnem odvzema osebne izkaznice ni mogel več opravljati direktorske funkcije, sklepati in podpisovati pogodb, voditi pogajanj, dogovorov, pridobivati finančnih sredstev. Projekt Grad Podvin je povsem obstal, nad družbo je bil uveden stečajni postopek. Ker so bile, kot je zatrdil, s tem uničene možnosti za izvedbo projekta na Gradu Podvin, je izgubil tudi pravico do nagrade, s čimer je bil oškodovan za zahtevani znesek, torej za kar 11 milijonov evrov.

Sojenje se je začelo novembra lani, ko se je bil Kudić z državnim pravobranilstvom pripravljen pogoditi za približno polovico zahtevane vsote, vendar državna pravobranilka Ana Martina Hočevar Kudićeve ponudbe ni sprejela.

Kot je povedal Kudić, je šlo pri Gradu Podvin za naložbo, vredno 400 milijonov evrov. »Ker nisem imel dokumentov, ni prišlo do notarskega zapisa in poplačila iz naslova pogodb, saj nisem mogel priti do lastniškega deleža,« je pojasnjeval Kudić. Njegova družba Maxicom je na javni dražbi od Zavarovalnice Triglav kupila grad Podvin, nato pa ga prodala družbi Maxicom hoteli, ki je bila prav tako v Kudićevi lasti. Na vprašanje sodnice, zakaj ga je prodal, je pojasnil, da zato, da se je dezinvestiral, saj je bil projekt prevelik.

Poplačilo za ta projekt bi torej moral biti realizirano v prenosu lastniškega deleža, a do tega, ker ni imel dokumentov, je zatrdil Kudić, nikoli ni prišlo. Posel – obuditev propadajočega hotela – ni bil nikoli do konca izpeljan, kupnina ni bila plačana, zavarovalnica je pogodbo razdrla, družba GP Hoteli, ki jo je vodil Kudić, pa je v stečaju.

Sojenje prekinili in zadevo vrnili v preiskavo

Vmes je Kudićeve posle pod drobnogled vzel Durs in Kudića postavil na vrh slovenskih davčnih dolžnikov, tožilstvo pa je spisalo obtožnico zaradi kaznivega dejanja utaje davkov in pranja denarja. Kudić je bil lastnik številnih podjetij, ki naj bi ustvarila več deset milijonov evrov prihodkov, za katerimi pa naj bi se po mnenju preiskovalcev skrivali fiktivni posli, na podlagi katerih naj bi nato neupravičeno zahteval vrnitev davka na dodano vrednost.

Prav v okviru te preiskave so mu odvzeli tudi osebne dokumente. Sojenje na okrožnem sodišču se je začelo že spomladi leta 2013, a je sodišče po nekaj izvedenih obravnavah jeseni 2014 sojenje prekinilo in zadevo znova vrnilo v preiskavo. Kudić pričakuje, da se bo sojenje začelo spomladi. Presoja o njegovem tožbenem zahtevku se bo nadaljevala aprila.