V Dravski dolini so na pragu velikega infrastrukturnega projekta vodooskrbe, v okviru katerega bodo v petih občinah Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi in Podvelka, ki so v projekt vstopile skupaj, zgradili več kot sto kilometrov dolgo vodovodno omrežje s spremljajočimi objekti in napravami. Okoli 40 milijonov evrov vredno investicijo bo izdatno sofinancirala Evropska unija, ki bo iz kohezijskih skladov prispevala kar 75 odstotkov vsega denarja, približno desetino bo dodala država, petnajst odstotkov oziroma slabih šest milijonov pa bodo v svojih proračunih morale zagotoviti občine. Konkretno, občino Muta bo to stalo 890.000 evrov. Izvajalec, podjetje Riko, je že izbran, dela pa bi lahko začeli konec pomladi.

Župan po soglasje v sosednjo Avstrijo

A v občini Muta se je zataknilo, saj je glas povzdignila civilna iniciativa, ki se je oglasila že ob zaključku projekta gradnje kanalizacije, ko so občine določale višino komunalnih prispevkov. Zanje je bilo 1500 evrov, kolikor naj bi najvišji prispevek znašal na Muti, preveč in na koncu jim ga je uspelo znižati skoraj za tretjino, na 590 evrov. Tokrat pa so županu Mirku Vošnerju oddali zahtevo za razpis referenduma, pod katero se je podpisalo več kot 500 občanov. Šele na referendumu pa naj bi se slednji izjasnili, če s projektom vodooskrbe soglašajo ali ne. »Menimo, da je projekt absolutno predrag za denarnice naših občanov. Poleg tega imamo že zdaj kvalitetno gorsko vodo, ki prihaja po gravitacijskih vodih. Novi projekt pa temelji na skupnem vodu, kar pomeni, da bi se naša kvalitetna voda mešala s slabšo iz Drave in celo podtalnico, kar bi nedvomno poslabšalo njeno kvaliteto,« opozarja predsednik civilne iniciative na Muti Bogdan Ribič. Župan Vošner pa pravi, da so se rušenja projekta lotili veliko prepozno, saj ga je sam podedoval že od svojega predhodnika Borisa Kralja. »Nekatere projekte moram nadaljevati, pa čeprav s težkim srcem. Tudi sam sem bil v preteklosti do nekaterih projektov kritičen. Tudi do tega. Vendar, če ima neki projekt 80 odstotkov dobrih rešitev, le 20 pa slabih, to še ne pomeni, da moramo zrušiti celega,« pravi Mirko Vošner. Sam si zato prizadeva in s tem je seznanil tudi civilno iniciativo, da 600.000 evrov ne bi vložili v gradnjo novega črpališča v neposredni bližini Drave, kot je bilo predvideno, pač pa v zdravo gravitacijsko pitno vodo iz vodnega vira na Pernicah. Res je, da je izvir dobrih 200 metrov onstran meje, v sosednji Avstriji, kjer je treba za uporabo vodnih virov lastniku, na čigar posestvu je, plačati letno pavšalno odškodnino. A Vošner pravi, da je v zvezi s tem onstran meje opravil veliko razgovorov, da je lastnik s tem soglašal in mu tudi zagotovil ugodno ceno.

Škoda še ni nastala?

A Ribiča to ne prepriča. »Mi cene ne poznamo, poleg tega pa tudi avstrijska voda ne bi rešila kvalitete, saj bi se še vedno stekala v skupni sistem. Zato je to nesprejemljivo. Poleg tega pa imamo s severnimi sosedi slabe izkušnje že v zvezi z gradnjo akumulacijskega jeza HE Golica Koralpe na slovensko-avstrijski meji,« še pravi Ribič. A občino Muta bi, če bi si premislila in izstopila iz projekta enostransko, to stalo astronomskih 35 milijonov evrov, saj bi morala poravnati ne le že nastale stroške, temveč povrniti tudi ves izgubljeni delež sofinanciranja EU in države. A pravnik Zoran Bricman se s tem ne strinja, saj je v odgovoru civilni iniciativi pojasnil, da podpis prejšnjega župana na pogodbi ni pravno zavezujoč, saj soglasja, niti predhodnega niti naknadnega, občinski svet Mute za projekt vodooskrbe ni dal. Zato tudi ne more iti za enostranski odstop od pogodbe. Poleg tega pa, tako Bricman, sredstva na podlagi predmetne pogodbe še niso bila pridobljena ne iz evropskega in ne slovenskega proračuna, zato škoda sploh še ni mogla nastati.

A Vošner na to odgovarja, da je imel občinski svet v preteklosti na to temo najmanj osem sej, prejšnji župan Kralj pa je medobčinsko pogodbo o vstopu v skupni projekt s preostalimi občinami podpisal, ker so svetniki ta projekt večinsko podprli. Zelo verjetno pa bi, če bi o tem povprašali tri različne pravnike, dobili prav toliko ali še več različnih odgovorov. Kot je za Dnevnik še dejal Vošner, je zahtevo za referendum prejel, na občini pa bodo nanjo odgovorili še ta teden.