Rezultati različnih strategij investiranja potrjujejo, da so vlagatelji nadpovprečno zaskrbljeni. Letos so delnice, za katere je značilna nizka volatilnost, dosegle najvišje donosnosti v ZDA in na Japonskem, na razvijajočih se trgih je bila to druga najdonosnejša strategija (za strategijo investiranja v delnice podjetij z nizkimi vrednotenji), v Evropi pa tretja najdonosnejša strategija (za strategijo investiranja v delnice podjetij z visokim ROE in nizko zadolženostjo ter za strategijo investiranja v delnice, ki so v zadnjih šestih in dvanajstih mesecih pred tem dosegle najvišjo rast). Podobna slika je razvidna iz donosnosti posameznih sektorjev. Najvišjo rast v letošnjem letu je dosegel sektor telekomunikacijske storitve, drugo največjo pa sektor javna oskrba. Oba sektorja veljata za defenzivna.

Ali rast delniških trgov v zadnjih treh tednih signalizira večji optimizem vlagateljev, še ni jasno. Indeks pozitivnega sentimenta individualnih vlagateljev raste že od 11. februarja, rast vrednosti pa sta v februarju zabeležila tudi indeksa zaupanja institucionalnih vlagateljev v ZDA in Aziji, medtem ko je v Evropi situacija obratna: zaupanje institucionalnih vlagateljev se je v februarju poslabšalo.