Zaslužni profesor dr. Danilo Türk je doktor pravnih znanosti. Na pravni fakulteti v Ljubljani je diplomiral leta 1975, doktoriral pa leta 1982. V naziv rednega profesorja za področje mednarodnega prava je bil izvoljen leta 1995, nekaj let kasneje pa je postal predstojnik katedre za mednarodno pravo na pravni fakulteti v Ljubljani. Že v svojem zgodnjem obdobju se je dr. Türk poglabljal v vsebino delovanja in strukture OZN, predsedoval klubom OZN v takratni republiki ter sodeloval v različnih mednarodnih telesih in organizacijah. Kot visoko usposobljen mednarodni pravnik se je aktivno vključil v proces priznavanja mlade slovenske države zlasti v OZN, KVSE in Svetu Evrope.

Leta 1992 je bil na predlog Demosove vlade imenovan za prvega slovenskega veleposlanika pri OZN in po izteku ta mandat še ponovil. V letih 1996-97 je v New Yorku vodil uspešno kampanjo za izvolitev Slovenije v varnostni svet OZN. Po izvolitvi je v letih 1998-99 vodil delegacijo Republike Slovenije v tem pomembnem organu OZN in mu dvakrat tudi pred sedoval. Njegovemu uspešnemu delu v VS OZN je sledilo povabilo in imenovanje na položaj pomočnika generalnega sekretarja OZN za politične zadeve. Njegovo strokovnost v tej vlogi so spoznavali v mnogih kriznih državah: Palestini, Izraelu, Libanonu, Afganistanu, Iraku, Mjanmaru, Severni Koreji, Vzhodnem Timorju, Kolumbiji, Haitiju, Venezueli, nekaterih balkanskih državah in drugod. Njegove mirovne misije so zadevale mnoge države na skoraj vseh kontinentih, kjer še danes cenijo njegova posredovanja.

Leta 2007 je bil dr. Danilo Türk izvoljen za predsednika Republike Slovenije. Svojo zahtevno funkcijo je v zadovoljstvo velike večine državljanov opravljal odgovorno in uspešno do konca mandata ter dostojno predstavljal našo državo v mednarodni skupnosti. V svoji poklicni karieri je prejel pet častnih doktoratov in več visokih mednarodnih priznanj tujih univerz in raziskovalnih ustanov ter osem državnih odlikovanj.

Prepričani smo, da prof. dr. Danilo Türk izpolnjuje vse pogoje za uspešno kandidaturo in prevzem funkcije generalnega sekretarja OZN. Prehojena strokovna in politična pot njegovih dosedanjih poklicnih prizadevanj zagotavlja poznavanje struktur in mednarodnih odnosov na različnih področjih zunanje politike, OZN in njenih specializiranih organizacij ter diplomacije. Vse to kandidatu omogoča uspešno opravljanje zahtevnih nalog na področju miru in varnosti tudi v zaostrenih sodobnih razmerah lokalnih in regionalnih vojaških spopadov in naraščajočih terorističnih groženj.

Osrednja koordinativna in administrativna vloga v svetovni organizaciji OZN lahko z aktivnejšim posredovanjem in vlogo generalnega sekretarja oživi tudi vlogo generalne skupščine in njenega varnostnega sveta, da ponovno prevzame odgovornost osrednjega dejavnika pri ohranjanju miru in varnosti v svetu. Slovenski kandidat dr. Danilo Türk izpolnjuje vse pogoje za doseganje tega cilja.

Kandidatura za položaj generalnega sekretarja OZN je osebna in ni povezana z državo in državljanstvom kandidata. Dodatno jo osmišlja ocena, da se pričakuje kandidat iz držav vzhodne Evrope. Vsekakor pa je za ugled kandidata pomembna čim širša podpora njegovi kandidaturi.

Na podlagi svojih preteklih političnih, diplomatskih in strokovnih aktivnosti uživa dr. Danilo Türk podporo v številnih državah sveta. Njeno utrjevanje, v volilnem letu, ki se pričenja, pa bo zlasti odvisno od zavzetosti slovenske diplomacije in enotnosti v podpori kandidaturi naših političnih predstavnikov na številnih srečanjih v tujini.

V ta namen pozivamo vse slovenske politične stranke, nevladne organizacije in civilno družbo, da podprejo kandidaturo dr. Danila Türka. Podpora Slovencu kot kandidatu za to odgovorno in ugledno mednarodno funkcijo krepi tudi ugled in prepoznavnost naše države v svetu.

PETER TOŠ, predsednik Kluba slovenskih veleposlanikov