Medtem ko formalno še poteka izbira izvajalca sistema za elektronsko cestninjenje tovornega prometa (izbirna komisija namreč tehta štiri ponudbe za sistem elektronskega cestninjenja v prostem prometnem toku), je Dars znova – brez predhodnega razpisnega postopka – oddal posel svojemu »hišnemu« dobavitelju Q-Free Traffic Designu. Februarja dogovorjeno naročilo je vredno skoraj 900 tisočakov.

Zgolj v času mandata januarja razrešenega predsednika uprave Matjaža Kneza je Dars neposredno, s pogajanji in brez odprtega javnega razpisa, oddal Traffic Designu za okrog dva milijona evrov poslov za vzdrževanje in nadgrajevanje cestninskega sistema ABC. Državna revizijska komisija je aprila lani ugotovila, da je Dars z neposredno oddajo naročil za vzdrževanje elektrostrojne opreme cestninskega sistema ABC kršil zakonodajo o javnem naročanju. To je pod vprašaj postavilo tudi zakonitost preostalih poslov, ki jih je Dars v preteklosti neposredno oddal podjetju.

Ekskluziven nekoč, ekskluziven tudi v prihodnje

Kljub temu z isto prakso nadaljuje nova Darsova uprava pod predsedovanjem Tomaža Vidica. Omenjena ugotovitev revizijske komisije se je namreč nanašala zgolj na novembra 2014 objavljeno naročilo za vzdrževanje elektrostrojne opreme mikrovalovnega cestninskega sistema ABC, novo naročilo pa se nanaša na vzdrževanje in nadgrajevanje programske opreme cestninskega sistema.

Ključni Darsov argument, da lahko ta bogat posel neposredno dobi Q-Free Traffic Design, je okoliščina, da ima omenjeno podjetje že od leta 2000 ekskluzivno pravico vzdrževati in nadgrajevati Darsovo programsko opremo. »Zato je tudi edini izvajalec, ki pozna njeno kompleksnost in ki lahko s svojo strokovno ekipo zagotavlja zanesljivo, nemoteno in kontinuirano delovanje te opreme s pravilnim in pravočasnim vzdrževanjem ter pravočasno izvedbo potrebnih nadgradenj opreme,« pravijo v Darsu.

V zvezi s tem neposrednim naročilom je podjetje Kapsch TrafficCom sprožilo revizijo na DKOM. Vodstvo Darsa je namreč večkrat poudarilo, da sta posla vzdrževanja elektrostrojne opreme in vzdrževanja ter nadgrajevanja programske opreme neločljivo povezana. Kapsch TrafficCom je tokrat pogorel z revizijsko zahtevo. Komisija je namreč na podlagi mnenja Aleksandra Boha, na zunanjem ministrstvu zaposlenega izvedenca za področje računalništva in informatike, presodila, da obstajajo utemeljeni tehnični razlogi, zaradi katerih lahko predmetno javno naročilo izvede izključno podjetju, ki je bilo do leta 2012 v lasti Tomaža Kastelica, poslovneža z dobrimi zvezami pri Darsu in posameznikih iz vrhov tako imenovane stare cestarije, danes pa firmo obvladuje norveška družba Q-Free.

Jože Hebar, direktor podjetja Kapsch TrafficCom, ki je proizvedlo pomemben del cestninskega sistema ABC, je razočaran nad to odločitvijo DKOM in se z njo nikakor ne strinja. Ocenjuje, da v Sloveniji na tem področju ni ustrezno urejenega pravnega varstva.