Trenutno se Evropa sooča s slabšimi novicami, in sicer je v zraku možnost izhoda Velike Britanije iz Evropske unije oziroma brexit. Po mnenju svetovnih ekonomistov bi tovrstno dejanje slabo vplivalo na britansko gospodarstvo in valuto ter hkrati tudi sosednje države, ki bi ostale članice Evropske unije. Brexit bi imel velike posledice na blagovno menjavo med Veliko Britanijo in preostalo Evropo; ta bi postala dražja in z več birokracije. Izhod bi zaradi izgube zaupanja tujih investitorjev in povečanega nihanja funta negativno vplival na londonsko borzo. Odločitev bodo prebivalci Velike Britanije sprejemali na referendumu 23 junija. Do takrat se lahko pričakuje povečano negativno nihanje britanskega funta, kar pa že prinaša lepe donose trgovcem na kratko. Posledice pogovorov o izhodu Velike Britanije iz EU so vidne tudi na evru, ki v primerjavi z dolarjem ponovno izgublja vrednost, saj se s tem ponovno preizkuša vzdržljivost Evropske unije. Padec evra pa ima tako pozitivne kot negativne posledice. Nižja valuta evra bi lahko pozitivno vplivala na povečan priliv investicij v evropske delniške trge iz tujine in posledično na pozitiven trend evropskega delniškega trga. Ilirika BPH priporoča previdnost investitorjem z vlaganji na delniške trge ter pomemben poudarek na ročnosti njihovih naložb, saj smo še naprej izpostavljeni kratkoročnemu povečanemu nihanju.