Vas, ki skupaj z zaselki šteje več kot tisoč prebivalcev, ima zanimivo zgodovino, ki se prepleta s sedanjostjo. O Stični namreč ne moremo govoriti, če ne omenimo starodavnega cistercijanskega samostana, kjer je živel znameniti zeliščar pater Simon Ašič, folklorne skupine, pevskega zbora, godbe in različnih orkestrov. Vedno je živahno tudi v gasilskem domu PGD Stična.

Prostovoljno gasilsko društvo Stična je bilo ustanovljeno 12. julija 1926. Eden od pobudnikov za ustanovitev društva je bil tudi takratni stiški opat pater Avguštin Kostelec, ki je omogočil, da je društvo svoje prve prostore dobilo v samostanu. Čez dve leti so nabavili prvo motorno brizgalno rosenbauer in poseben voz za transport črpalke in gasilcev, pa tudi malo vreteno za tlačne cevi. Skromna oprema je zadostovala, da je zaživelo operativno delovanje društva. Gasili so požare v Stični in njeni okolici, kmalu pa so začeli graditi tudi gasilski dom. Gradnja je trajala kar deset let in leta 1940 so odprli nov občinsko-gasilski dom v Stični.

Gasilski center za urjenje in druženje

Ta je moral gasilskim potrebam zadostovati dobrih štirideset let, dokler ni bil leta 1983 sprejet sklep o gradnji sodobnega gasilskega centra. S podporo takratne občine Grosuplje je po zasnovi sedanjega predsednika Gasilske zveze Ivančna Gorica Lojzeta Ljubiča, ki je tudi častni predsednik PGD Stična, v šestih letih zrasel sodoben gasilski center. Gasilski dom v Stični si zagotovo zasluži naziv center, saj se lahko pohvali z zavidljivimi notranjimi in zunanjimi površinami, ki omogočajo prirejanje različnih gasilskih usposabljanj in izobraževanj na ravni društva, gasilske zveze Ivančna Gorica in širše. Gasilski center s poligonom pred domom in velikim travnikom omogoča preizkušanje različnih situacij in vrst nesreč, od tehničnih intervencij (prometna nesreča, nesreča v gozdu…) do požarov v stanovanju in podobno. Prav tako pa služi kot večnamenski prostor za druženja mladine, članic, operative ter ostalega članstva.

Gasilsko vozilo v muzeju

Društvo je najštevilnejša krajevna združba, saj šteje skoraj 300 članov, pri čemer je približno tretjina mlajša od osemnajst let. PGD Stična je društvo III. kategorije in ima dvainštirideset operativnih članov, ki garažo doma ob intervenciji zapustijo v povprečno štirih minutah. Operativna enota poleg udeležbe na temeljnih in dopolnilnih usposabljanjih skrbi tudi za redno psihofizično in strokovno pripravljenost članov operativne enote z rednimi vsakotedenskimi vajami. Vozni park sestavlja sedem vozil, prvo vozilo PGD Stična pa je stalni razstavni eksponat v Tehniškem muzeju Slovenije v Bistri. Tovornjak TAM Pionir namreč velja za prvi slovenski serijsko izdelani avtomobil, v Stično pa je pred desetletji prišel po zaslugi Ivana Zupančiča in Lojze Ljubič. Društvo vodi predsednik Jure Strmole, poveljnik Primož Kastelic pa je vodja operativne enote.

Tekmovanja so pomembna za motivacijo mladih

Močna stran stiških gasilcev so tudi uspehi na gasilskih tekmovanjih. Priprave na orientacijska tekmovanja, kvize ali tekmovanja gasilsko-športnih disciplin povezujejo in privabljajo mlade v kraju, saj so uspehi pomembna motivacija. Najdaljšo tradicijo ima sodelovanje na tekmovanjih gasilsko-športnih disciplin, kjer so gasilci z mentorji hitro splezali z občinske prek regijske vse do državne ravni, kjer so prvič sodelovali že leta 1971. Tekmovanj v gasilskem kvizu se udeležujejo od leta 2006, ko so se uvrstili tudi na državni kviz. Leta 2009 so stiški mladinci v Braslovčah osvojili tretje mesto, leta 2013 pa so v ekipi združeni Carolina Andrea Rezelj, Urša Skubic in Luka Kastelic osvojili prvo mesto v kategoriji gasilcev pripravnikov. Uspeh so, v nekaj drugačni sestavi, ponovili še dvakrat. Prav tako pa niso zanemarljivi uspehi na orientacijskem tekmovanju, najvidnejši sega v leto 2008, ko je takratna ekipa mladincev v sestavi Neža Strmole, Danijel Mestnik in David Mohorčič osvojila tretje mesto na državnem tekmovanju v svoji kategoriji.

Gasilci iz Stične sodelujejo tudi na področju oseb s posebnimi potrebami, saj se vsako leto udeležijo mednarodnega festivala za krepitev inkluzivne kulture Igraj se z mano v Ljubljani, gostijo tudi udeležence tabora Zveze Sožitje, pri organizaciji različnih delavnic in aktivnosti za gasilce in druge pa sodelujejo z OŠ Stična.

V uspešnem društvu so pomembni vsi

V Stični so nam naročili, naj pohvalimo mlade gasilce in njihovo predanost prostovoljstvu, da pa ne smemo nikakor pozabiti na preostale člane društva – vrhunsko usposobljene operativce, skrbne gasilke ali starejše člane. Slednji so še kako aktivni, saj skupaj s članicami pomagajo pri organizaciji gasilske veselice, na prireditvah usmerjajo promet, pomagajo na delovnih akcijah in skrbijo za urejenost doma in okolice. Še posebej je aktivna desetina starejših gasilcev, ki z uspehi na gasilskih tekmovanjih dokazujejo, da še nikakor niso primerni za upokojitev. Društvo ima tudi aktiven moški gasilski pevski zbor, ki je svoje delovanje ponovno oživil po letu 1978. Uspešno delovanje društva pa se kaže tudi navzven, saj ima podpisani kar dve listini o pobratenju, in sicer s PGD Sečovlje (1999) in FFW Röbersdorf iz Nemčije (2000).

Z mladimi in manj mladimi gasilci in gasilkami iz Stične se lahko družite na tradicionalni gasilski veselici z ansamblom Gadi 9. julija 2016 ali pa si ogledate povorko in proslavo ob devetdeseti obletnici društva 10. septembra 2016. Gasilski center Stična najdete tudi na facebooku ali www.pgdsticna.si.