Kljub vgradnji najboljše opreme pa lahko pride do situacije, ko uporabnik ni zadovoljen z delovanjem sistema. Običajno so za to krive male, a pomembne napake, na katere želim opozoriti.

Povečanje upora v omrežju

Prezračevalna naprava s svojima dvema ventilatorjema premaguje upor v cevnem razvodu. Dobro je, da je upor čim manjši, da se ventilatorji čim manj »mučijo«, da porabijo čim manj energije in da so čim tišji. Tu je treba takoj opozoriti na naprave, ki nimajo funkcije neprestanega, zagotovljenega volumna, in na tiste, ki to funkcijo imajo. Če te funkcije ni, bo aparat deloval enakomerno, ob večjem uporu v sistemu (umazanija na filtrih) bo zato dovajal manj zraka, kot je bilo predvideno. To pa je problem, zato naprav, ki nimajo te funkcije (volumen constant ali CVC – control volumen constant), ne priporočam, saj bodo v EU kmalu tudi prepovedane. Naprave, ki imajo to funkcijo, pa ob povečanem uporu v sistemu delujejo z večjo močjo in so zato glasnejše. Uporabniki se odzivajo napačno: namesto da bi odkrili zamašitev v sistemu, raje napravo naravnajo na nižjo moč, na manjši volumen, s čimer morda ustvarijo nezdravo notranjo klimo (najnižja hitrost ponoči).

Treba je storiti nekaj drugega:

- Pogledati, ali so filtri zamašeni, vsakih šest mesecev jih je obvezno treba menjati, čiščenje glavnih filtrov ni dovoljeno.

- Pregledati odvodne elemente v kuhinji, če imajo filtre, jih je treba očistiti ali zamenjati.

- Pregledati je treba fasadno rešetko za vstopni in izstopni zrak: rešetka mora biti brez tanke mrežice, če zaščitno mrežo ima, naj ima ta vsaj desetmilimetrske odprtine.

- Pregledati je treba fasadno rešetko, skozi katero zrak prihaja v stavbo; če je na njej kakšna umazanija iz zraka ali celo ledena prevleka, jo je treba očistiti.

- Pregledati je treba vse druge difuzorje (končne elemente za dovod in odvod zraka iz prostorov), kajti tudi ti elementi lahko imajo »nevidno«, skrito mrežico ali filter, ki se umaže in zmanjšuje pretok zraka.

- Morda je kdo pripiral difuzorje in imajo zelo malo, le nekaj milimetrov veliko odprtino – te naj bodo čim večje, da bo ob enakem volumnu upor čim manjši in tudi hitrost zraka čim manjša.

Ob povečanem uporu v omrežju in glasnejši napravi torej nikakor ne zmanjšujemo volumna zraka, ampak najdemo težavo in jo odpravimo.

Varčevanje z električno energijo

Najboljši rekuperator porabi le za 20 evrov elektrike na leto in trikrat toliko za menjavo kakovostnih filtrov. To je strošek, ki zagotavlja vedno svež zrak in vedno zdravo klimo v stavbi. Ali je torej 60 evrov tako visok strošek, da bi varčevali z volumnom zraka? Strošek nekaj kav na mesec ne more biti razlog za »varčevanje«, ki bo povzročilo slabo notranjo klimo, plesen na zidovih in nezadovoljstvo uporabnikov. Vedno, ko je stanovanje ali hiša naseljena, mora biti prezračevanje naravnano na okoli 50 odstotkov nazivnega volumna, kajti le to zagotavlja povsod zdrav in svež zrak. Ko je stavba nenaseljena, je lahko volumenski pretok nižji, okoli 25 odstotkov nazivnega volumna. To lahko uravnamo s tedenskim programom in to je tudi vse, kar bi lahko naredili z regulacijo.

Merjenja CO2 ali/in vlage so za stanovanjske stavbe nepotrebna komplikacija, saj je v zraku zelo veliko zelo različnih nečistoč, ki se jih ne da izmeriti, a se jih s stalnim prezračevanjem v paketu znebimo. Če pa imate slabo, energetsko požrešno napravo, pomeni, da ste se slabo odločili pri nakupu, te napake pa ne morete popraviti tako, da boste zato imeli slab zrak, saj ste sistem kupili iz nasprotnega razloga. Torej če je bila naprava ob nakupu cenejša, a energijsko potratnejša, ste se zavestno odločili, da boste plačevali višje obratovalne stroške.

Zmanjševanje hrupa

Hrupnost rekuperatorjev je včasih manj, včasih pa zelo pomembna. Če rekuperator ni kje daleč v kleti, ampak v bivalni etaži, je njegov hrup zelo pomemben. Če ste kupili napravo, ki oddaja večji hrup od pričakovanega in vas to moti, je treba ali kupiti drugo napravo ali to napravo nepredušno zapreti v zvočno izolirano omaro. Nikakor pa ne smete zmanjšati volumna naprave, da bi postala tišja. To uporabniki zelo radi naredijo, posebej ponoči, ko hrup najbolj moti. A ravno ponoči svež zrak najbolj potrebujemo, saj spimo ob zaprtem oknu! Večkrat smo opazili in izmerili stanje, do katerega ne bi smelo priti: zaradi hrupa imajo uporabniki lokalno ali centralno prezračevalno napravo naravnano na najnižji volumen, da hrup ne bi motil, a imajo zato neustrezno, nezdravo notranjo klimo, koncentracija CO2 pa bistveno presega dovoljeno stopnjo. Tako nevzdržno stanje smo ugotovili in izmerili tudi v energetsko obnovljenih objektih, vrtcih, šolah. Torej z velikim naporom kupimo sistem, ki naj bi zagotavljal zdrav in čist zrak, dejansko pa ravno zaradi neustrezno izbranega ali izvedenega sistema dobimo ravno nasprotno! In ker nihče ne meri kakovosti zraka, ta problem uradno sploh ne obstaja…

Fasadna rešetka

Rešetka, skozi katero prihaja zrak v stavbo, je pomembna. Nikakor ne sme imeti tanke mrežice, na kateri bi se nabrala umazanija ali led. Led se lahko nabere tudi na tehnično pravilni rešetki, saj pride včasih do stanja, ko so v zraku kapljice vode (megla), zrak pa ima temperaturo pod lediščem in enako temperaturo imajo tudi kovinske rešetke, na katerih kapljice vode zmrznejo in dobesedno zaprejo dovod zraka. Pomaga streha nad takšno rešetko ali njena namestitev v zavetje, denimo pod nadstrešek…

Dovodna rešetka ne moti sosedov, saj ne proizvaja hrupa, drugače je z odvodno rešetko, kjer je ventilator glasen, saj med njim in rešetko ni menjalnika toplote. Če imate to rešetko zelo blizu soseda, ki bi ga to lahko motilo, je najbolje vgraditi dodaten protihrupni element. Če to ni dovolj, zračni tok zasučemo proti tlom, kar bistveno zmanjša hrup. Če je rekuperator v kleti, tudi ni slaba rešitev, če dovodno in odvodno rešetko namestimo pod površjem, bodisi v posebnem jašku bodisi v steni jaška kletnega okna.

Odvod v kuhinji

V kuhinji mora biti največji odvodni volumen zraka, vsaj 100 m3/h pri polni moči naprave, kar pomeni vsaj dva odvodna elementa. Če ni tako, bodo vonjave pri kuhanju potovale po hiši, namesto da bi kuhinjo v čim večji meri zapustile. Če sistem ni tako izveden in je v kuhinji le en odvod zraka, je treba druge odvode pripreti, če je kak odvod na hodniku, ga popolnoma zaprete, ker tam ni potreben, element v kuhinji pa povsem odprete, da čim bolj povečate površino odjema zraka. Če ima element v kuhinji filter, je treba ta filter redno čistiti. Če je sistem pravilno dimenzioniran, napa v kuhinji sploh ni potrebna, je celo nezaželena. Kakovost zasnove in delovanja sistema se najbolj pokaže pri odvajanju vonjav pri kuhanju.

Notranja vrata tesnijo

Včasih je bilo običajno, da notranja vrata ne tesnijo, zdaj je tehnika tako napredovala, da so tudi notranja vrata lahko povsem zrakotesna. V sistemu rekuperacije pa zrak potuje iz bivalnih v servisne oziroma »nečiste« prostore, torej vrata nikakor ne smejo tesniti. Če so zrakotesna, bo upor za zrak večji kot drugod in prostor ne bo prezračen, čeprav bo sistem stalno deloval! Zrak je »len« in če ima na poti oviro, gre raje drugod, zato so zrakotesna vrata velika napaka. Reža, vsaj osem milimetrov, mora biti kjer koli: pod vrati, nad vrati v okvirju ali pa kot posebna odprtina v zidu. Mizarji so pri gradnji zadnji na objektu in z neustreznimi vrati velikokrat izničijo učinek prezračevanja.

Neustrezen odvod kondenza

Pri izmenjavi toplote pride pozimi do kondenzacije vlage notranjega zraka, ki zapušča stavbo. Pri neentalpijskih napravah je tega kondenza veliko in zato je odvodni element oziroma sifon vedno poln tekočine in tako zrakotesno ločuje kanalizacijo od notranjosti rekuperatorja, ki ima določen zračni tlak. Pri entalpijskih rekuperatorjih kondenza skoraj ni in se bo navaden sifon zagotovo izsušil! Če odvodni sifon ne tesni, torej če nima vode, ali če ni prave izvedbe, ko gre za tako imenovani suhi sifon, ki vedno tesni, potem pride do prostega pretoka med notranjostjo rekuperatorja in kanalizacijo. Posledici sta dve: izguba zraka in morebitno brbotanje v sistemu kanalizacije ter prost prehod za mrčes iz kanalizacije – ta se lahko pojavi v vsem sistemu in namesto da bi nam ta dovajal čist in svež zrak, lahko zaradi te drobne napake tvegamo invazijo insektov po vsej hiši.

Mag. Bojko Jerman