V okviru projekta Stičišče Prehod je kar sedemnajst mladih v gorenjski in savinjski regiji našlo zaposlitev. Samo na Gorenjskem so v projekt vključili številne šole in ustanove ter izvedli različne delavnice, ki so več kot 100 sodelujočim ponudile nove možnosti na trgu dela. Poleg mladih so vključevali tudi starše, pomagalo pa je več kot 100 strokovnih sodelavcev in tudi prostovoljcev: »Ugotovili smo, da je pismenost pri mnogih slaba, zato smo se lotili izboljšanja znanja slovenskega jezika,« je o eni od delavnic dejala prostovoljka Jerca Kapus.

Vključila se je država, vzpostavili so dobro sodelovanje z rehabilitacijskim inštitutom Soča, zlasti pa so bili veseli konkretnih oblik sodelovanja s šolami, na primer z biotehničnim centrom v Naklem in srednjo turistično in gostinsko šolo v Radovljici. Projekt je podprla Norveška, kjer so lahko spoznali tudi njihove izkušnje, usmerjevalka Tatjana Dolinšek pa je ob tem dodala: »Želimo in prizadevamo si, da bi konec projekta dejansko predstavljal njegovo nadaljevanje. Vzpostavitev dveh stičišč v Celju in Kranju je izredno dragocena za to, da bomo v prihodnje vsi skupaj pomagali mladim s posebnimi potrebami pri tem, da izkoristijo svoje potenciale, ki jih imajo kljub včasih omejenim možnostim.«

Projekt je v tej obliki trajal dve leti, ključno pa je razširjanje mreže pomoči za vključevanje teh mladih na trg delovne sile. Dr. Aleksandra Tabaj (URI Soča) in dr. Natalija Komljanc (MŠŠ) sta poudarili potrebo po sistemski rešitvi, ki pa lahko temelji tudi na izkušnjah iz projekta, ki so ga včeraj nadgradili člani kranjskega Aurisa s predstavo o tem, kako nekdo s slušnimi težavami išče delo, ki ga lahko vključi v družbo. V znakovnem jeziku so pričarali svoje stiske in tudi zmage, ki so zanje včasih že tisto, kar je drugim samoumevno. šu