Ne bo lahko. Raziskava uporabniških navad v Združenih državah Amerike, ki jo je izvedlo podjetje Hide my ass!, eden največjih ponudnikov VPN-dostopa do spleta, kaže na zelo nizko stopnjo zavedanja lastnih komunikacijskih pravic, pomembnosti komunikacijske zasebnosti in anonimnosti na spletu.

Teorija in praksa

Čeprav lahko že skoraj dnevno spremljamo nova in nova poročila o zlorabah podatkov v digitalnem svetu ter o vedno večji ekonomiji preprodajanja osebnih podatkov, je dva tisoč anketirancev v Združenih državah Amerike večinoma brez skrbi.

Najbolj presenetljivo je dejstvo, da sta dobri dve tretjini vprašanih (67 odstotkov) odgovorili, da bi radi več različnih zaščit zasebnosti na spletu, a se je hkrati izkazalo, da isti ljudje ne uporabljajo niti ene od rešitev, ki že obstajajo na trgu. Skoraj tri četrtine vprašanih (70 odstotkov) zaradi razkrivanja osebnih podatkov ne uporablja družabnega spleta, a le četrtina jih na družbenih omrežjih uporablja zasebnostne nastavitve.

Tudi pri objavljanju osebnih podatkov je opaziti težave zaradi neizobraženosti. Čeprav anketiranci izjavljajo, da redno uničujejo fizične dokumente, ki vsebujejo osebne podatke (številka zavarovanja, domači naslov in datum rojstva), jih na spletu vseeno polovica (51 odstotkov) objavlja svoj elektronski naslov, slaba tretjina domači naslov (26 odstotkov) in telefonsko številko (21 odstotkov).

Kako se to vklopi?

Če se spomnimo vseh zasebnostno-varnostnih incidentov preteklega leta (vdori v ameriške zavarovalnice, Eikonal, Snowdnova razkritja), lahko hitro dobimo skupni imenovalec – neznanje uporabnikov. Uporabniki pričakujejo, da bosta zasebnost in varnost vključeni od začetka – da se torej s tem ne bo treba posebej ukvarjati.

A kot smo opozorili že v zadnji kolumni o pametnih igračah, proizvajalci digitalne opreme za zdaj vidijo večje dobičke v preprodaji osebnih podatkov in ne v promoviraju varovanja zasebnosti svojih odjemalcev. Problem se pojavi, ko uporabniki mislijo, da sta zasebnost in anonimnost prednastavljeni in da ju ni treba zahtevati eksplicitno.

Da je neznanje resen problem, kaže tudi dejstvo, da je 63 odstotkov vprašanih na lastni koži že doživelo varnostno-zasebnostni incident, a jih je po njem samo 56 odstotkov poskrbelo za to, da se to ne bi ponovilo.

Pomen izobraževanja

Vlaganje v izobraževanje je kot vroč krompir. Nihče noče prevzeti odgovornosti za dolgotrajne procese, v katerih vsi vidijo samo stroške, ne pa tudi dolgoročnih koristi. Hkrati očitno škoda zaradi neznanja še ni dovolj velika, da bi se temi resno posvečali znotraj izobraževalnega sistema oziroma da bi zasebni sektor pri novih izdelkih kot prodajno prednost posebej izpostavljal zasebnost.

Zato se lahko tudi vi danes ob šestih popoldne odpravite v Poligon na Tobačno in se udeležite drugega letnega dogodka gibanja Cryptoparty Slovenija. Na njem boste lahko skozi predavanja, okroglo mizo in debato s strokovnjaki ter aktivisti iz prve roke dobili informacije o varovanju zasebnosti in anonimnosti v digitalnem prostoru. Celoten program je na spletišču Cryptoparty Slovenija.