Zagorjane so zadnje položnice za komunalne storitve najbrž prvič v 20-letni zgodovini županovanja Matjaža Švagana tako razjezile, da so začeli podpisovati peticijo za ohranitev cen, ki so veljale pred začetkom obratovanja nove čistilne naprave. Na družbenih omrežjih je bilo prav tako prvič mogoče zaznati množično nezadovoljstvo nad Švaganovim delovanjem. Ta pa je, najbrž prav tako prvič, javno pokazal ogorčenje nad svojimi sodelavci v javnih podjetjih.

Župan: Pojasnila so preveč tehnična

Občane, ki so se na komunali pritožili nad visokimi položnicami, s tudi po več kot dvakratnim povišanjem skupnega zneska obračunanih storitev, so namreč pošiljali k županu, češ da je podražitve sprejel občinski svet. A kot se je izkazalo kasneje, je šlo bolj kot za vrtoglave podražitve na račun zagona čistilne naprave za slabo komunikacijo uradnikov na komunali, saj sta občane pravzaprav po žepu veliko bolj udarila obračun porabe celotne vode v minulem letu in poenotenje priključne moči v stanovanjskih blokih. Poleg tega so občani, ki so v preteklih zimah varčevali z ogrevanjem, zdaj občutili še posledice novega nacionalnega pravilnika o načinu delitve in obračuna stroškov za toploto. »Ob tem velja dodati, da razdelitev stroškov toplotne energije v večstanovanjskih objektih izvaja izvajalec delitve, torej tisti, ki je vgradil delilnike. V Zagorju so to podjetja Tevel, Brunata in Enerkon,« so se od podražitve distancirali v Komunali Zagorje in poudarili, da so cene ogrevanje v njihovi občini nižje od državnega povprečja.

A takšna pojasnila so zelo tehnične narave, pravi Švagan, ki se zato ne čudi, da je bilo med ljudmi toliko ogorčenja. Pristojne službe bodo zdaj opravile temeljit pregled vseh obračunskih postavk, poleg tega pa bodo predstavnike posameznih blokov povabili tudi na sestanek, kjer jim bodo uradniki komunalnega in stanovanjskega podjetja pojasnili, kaj pomenijo posamezne obračunske postavke na položnicah in zakaj je prišlo do podražitev, je obljubil župan, ki bo od sodelavcev v javnih podjetjih prav tako zahteval, da delovnik oziroma uradne ure prilagodijo tako, da jih bodo občani lahko obiskali tudi v popoldanskem času, ko pridejo iz službe. »Javna podjetja se morajo bolj prilagoditi ljudem, kajti za občane vsak evro šteje. Popolnoma nesprejemljivo je, da namesto tega ljudi pošiljajo k županu,« je odločen Švagan, ki se mu zdi takšen odnos nespoštljiv do občanov, ki preračunavajo, kako bodo preživeli.

Podražitev še ni konec

Čeprav bodo na občini poskušali storiti vse, da bi prav takšne ogrožene skupine zaščitili, si subvencioniranja vseh storitev iz občinskega proračuna enostavno ne morejo privoščiti, je obenem pojasnil župan. Povprečnine so namreč vsako leto nižje, obveznosti občine pa ostajajo enake, je dodal Švagan, ki ocenjuje, da bi občina za ohranitev cen komunalnih storitev, povezanih z odvajanjem in čiščenjem komunalne vode, morala odšteti vsaj 400.000 evrov na leto.

»Že decembra sem povedal, da bo podražitev šok za ljudi, tako da že zdaj opozarjam tudi na podražitev, ki jo bo prinesel center za ravnanje z odpadki Ceroz. Investicija je stala 12 milijonov evrov, center pa zaposluje 12 ljudi, pri čemer gre za fizične delavce in ne povečanje uprave,« je še eno potencialno ogorčenje občanov zaradi podražitev napovedal Švagan. Hkrati je obljubil, da bo občina pri sprejemanju cen ravnanja z odpadki predlagala tudi subvencijo, kolikšna bo, pa je težko vnaprej napovedati, je še dejal. Si pa občani lahko glede tega še nekoliko oddahnejo, saj cen odvoza odpadkov ne bodo spreminjali še vsaj pol leta, kolikor časa bo trajalo poskusno obratovanje centra za ravnanje z odpadki na Uničnem.