Vse strokovne delavce zavezujejo zakonodaja, kurikularni dokumenti in učni načrti. V vseh naštetih so jasno poudarjena načela pluralnosti, demokratičnosti, vzgoja za strpnost in multikulturnost, sprejemanje drugačnosti ipd.

Lahko zagotovim, da tudi na naši šoli delujejo in poučujejo strokovni delavci v razredu na tak način. Ni pa prišlo do nikakršnega posebnega zbiranja otrok in zaposlenih z namenom, kot je to navedeno v pismu bralca z naslovom Protest proti migrantskemu centru v Šenčurju, objavljenem 24. februarja 2016.

Mag. Majda Vehovec, ravnateljica