Če hočemo doseči zahtevne cilje varstva podnebja, ki si jih je v Parizu na podnebni konferenci COP21 postavila mednarodna skupnost, bo resnično treba izbrati drugačen slog življenja, kot ga živimo danes. Pa je to sploh uresničljivo? To so se vprašali tudi člani okoli sedemdesetih gospodinjstev z alpskega območja, ki so se odločili za sodelovanje v letošnjem mednarodnem projektu 100max – varstvo podnebja skozi igro v Alpah, ki ga spremlja Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA).

V igri 100max bodo člani družin in bivalnih skupnosti preizkusili, ali in kako lahko na dan porabijo največ 6,8 kilograma CO2, preračunanih na sto točk. Trenutno povzročamo veliko preveč emisij CO2, s čimer nespametno ogrožamo podnebje - namesto sto točk na dan jih v povprečju porabimo kar 450.

Dober dan ima največ sto točk

Sodelujoča gospodinjstva iz Slovenije (mesto Idrija), Francije, Italije, Avstrije, Švice, Nemčije in Lihtenštajna bodo v dveh tednih popisala vse svoje aktivnosti, to pa bo zajemalo njihovo celotno porabo, vrste oblačil, ki jih bodo oblekli, obliko mobilnosti, ki jo bodo izbrali za opravljanje svojih poti … Vsakokratno bero točk je mogoče sešteti s pomočjo tabele, objavljene na spletni strani www.100max.org.

Tu je mogoče tudi shraniti rezultate, jih primerjati z dosežki drugih gospodinjstev ter izmenjavati izkušnje in predloge. Po koncu prvega tedna 100max (od 29. februarja do 6. marca) bodo imeli sodelujoči nekaj mesecev časa, da bodo lahko do naslednjega tedna (od 30. maja do 5. junija) preučili podatke in ugotovili, na katerih področjih bi bilo treba narediti spremembe, ter ali zmanjšanje porabe točk vpliva na raven kakovosti življenja članov gospodinjstva.

Soočenje s sedmimi okoljskimi ministri in ministricami

Projekt želi sodelujoče spodbuditi k vnovičnemu razmisleku o lastnih potrošniških navadah in v praksi preizkusiti trajnostni način življenja. »S projektom želimo doseči, da bi se vsi začeli bolje zavedali dejstva, da so za učinkovito varstvo podnebja potrebni politični okvirni pogoji, sočasno pa tudi aktivno sodelovanje vsakogar od nas,« je prepričana Claire Simon, direktorica CIPRA International.

Delegacije vseh projektnih občin se bodo ob zaključku projekta srečale oktobra letos na Alpskem tednu v nemškem kraju Grassau. Tam bo tudi konferenca okoljskih ministrov in ministric sedmih alpskih držav, na kateri bodo določeni temelji za nadaljnje srednjeročno sodelovanje med Avstrijo, Francijo, Italijo, Lihtenštajnom, Nemčijo, Slovenijo in Švico na področju trajnostnega razvoja. Z izkušnjami podnebne igre 100max se bodo seznanili tudi oblikovalci političnih odločitev.