Zahteve in želje trga glede izolacijskih materialov se povečujejo skladno z zahtevami po večji energetski učinkovitosti, boljši trajnosti izdelkov, dodatnih učinkih požarne in zvočne zaščite, okoljske sprejemljivosti ter ne nazadnje v težnji po enostavni in konkurenčni izvedbi.

Posebnosti sanacij

Pri starejših objektih moramo upoštevati vsa pravila stroke in se prilagajati dani situaciji. Upoštevati moramo tudi zakonodajo, požarni zakon in tehnično smernico. Ključna je tudi izbira ustrezno kvalificiranega izvajalca fasaderja.

Stare fasadne površine so včasih poškodovane, konstrukcijsko imajo skoraj brez izjeme vrsto toplotnih mostov, stene so pozimi hladne in vsaj lokalno plesnive. V prvi vrsti se je zato treba sanacije lotiti celovito. Prvi korak je priprava zidne površine, ki mora biti pred vgradnjo toplotne izolacije čista in trdnostno ustrezna. Sledi glavni del: vgradnja toplotno visoko učinkovite izolacije, ki starih zidov difuzijsko ne zapira, torej mora biti paropropustna. V smislu trajnostne izvedbe in požarne varnosti naj bo izolacijski material negorljiv, kar hkrati zagotavlja tudi varnost, vse skupaj pa udobje bivanja.

Izolacijska rešitev

Kamena volna kot izolacijski izdelek za kontaktne fasade je že uveljavljena rešitev za vlagatelje, ki ne iščejo zgolj osnovnih izolativnih lastnosti, ampak se zavedajo, da fasado delajo na dolgi rok, zato jim je pomembna tudi paropropustnost, požarna varnost, okoljska sprejemljivost in naraven izvor izolacije. To namreč zagotavlja dolgoročno ugodje bivanja v objektu.

Smartwall ‒ lastnosti, izvedba in prednosti

Zgoraj omenjene prednosti izolacije iz kamene volne nadgrajujemo z našimi najnovejšimi ploščami Smartwall, ki jih odlikuje:

- izboljšana toplotna izolativnost (toplotna prevodnost 0,034 W/mK)

- dodatni enostranski silikatni obrizg (za boljši oprijem)

Polna oznaka plošče je Smartwall N C1. Plošča ohranja vse lastnosti kamene volne, požarno in zvočno izolativnost in ima zelo majhno toplotno prevodnost 0,034 W/mK.

Dodatno ima na eni strani tovarniško obrizgan silikatni nanos, ki je namenjen zunanji strani, torej izdelavi osnovnega ometa. Kamena volna zaradi svojih vodoodbojnih lastnosti zahteva vtiranje gradbene malte (lepila) v porozno strukturo za kakovostno izvedbo. Silikatni obrizg to fazo močno olajša, poenostavi, skrajša izvedbeni čas in tudi porabo gradbenega lepila. Istočasno pomeni dodatno varnost za kakovostno izvedbo osnovnega ometa.

Lastnosti izolacijskih plošč Smartwall N C1:

- toplotna prevodnost: λ = 0,034 W/mK

- požarna odpornost: razred gorljivosti je A1

- zvočna izolativnost

- paropropustnost

- vodoodbojnost

- odpornost na mikroorganizme

- dimenzijska stabilnost

- znak RAL, znak EUCEB

Tudi novogradnje oblecimo kakovostno

Če smo pri prenovah vsaj delno omejeni s tehničnimi rešitvami pri vgradnji izolacijskih materialov, imamo pri načrtovanju novih objektov veliko več možnosti za pravilne in popolne rešitve. Danes nam je omogočeno enostavno izpolnjevanje zahtev novega pravilnika o energetski učinkovitosti v stavbah, kot tudi preseganje teh zahtev v nizkoenergijsko in pasivno načrtovanje. Brez težav namreč vgrajujemo tudi debeline fasadnih izolacij prek 20 centimetrov. Posebno pozornost pa je pri vgradnji vedno treba posvetiti izvedbi detajlov in izbiri certificiranega fasadnega sistema.

Poleg kakovostne izvedbe detajlov moramo pri novogradnjah ob izbiri sistema upoštevati tudi paropropustnost, požarno varnost in trajnostni vidik uporabljenih materialov, pri čemer je izolacija vsebinsko najpomembnejši del sistema. Izberimo rešitev, ki nam bo prinašala dolgoročno zadovoljstvo, minimalno vzdrževanje in varnost.

Toplotno in požarno izolacijske lamele Knauf Insulation FKL so še vedno idealna izbira za večino novogradenj. V primeru kakovostnih zidnih površin je njihova vgradnja s celo površinskim lepljenjem razmeroma enostavna in pomeni najbolj kompaktno izvedbo v segmentu visoko učinkovitih fasadnih izolacij. Razpon debelin je teoretično neomejen, v praksi pa jih vgrajujemo do debeline 300 milimetrov.

Druga možnost izbire kakovostnega izolacijskega materiala so že predstavljene plošče Knauf Insulation Smartwall N C1. Kot vsi naši izdelki iz mineralne volne za gradbeništvo, so tudi fasadne lamele in fasadne plošče razreda gorljivosti A1 (popolnoma negorljiv gradbeni material) in skupaj z drugimi fasadnimi materiali zagotavljajo največjo možno požarno varnost. Kakovostno izveden sistem fasade na kameni mineralni volni je torej trajen izdelek.

Zakaj kamena volna

V prvi vrsti gre za materiale z zelo nizko toplotno prevodnostjo, zato je učinek fasadnega sistema bistveno zmanjšana toplotna prehodnost zunanjih sten. Poleg tega ima kamena volna še celo vrsto prednosti, ki objektu prinesejo dodano vrednost. Kamena mineralna volna je namreč naraven, paropropusten, trajno dimenzijsko stabilen material, ki je kot tak odporen na mikroorganizme. Gre za negorljiv material, ki objektu prinese izboljšano oziroma največjo možno požarno varnost v tem segmentu. Kakovostno izvedena fasada na kameni mineralni volni je tako kompakten in trajen sistemski izdelek. Pomembno je, da je fasada izdelana po merilu certificiranih fasadnih sistemov na slovenskem trgu in da je pri izvedbi upoštevana tehnična smernica za pravilno izvedbo kontaktnih toplotnoizolacijskih fasadnih sistemov – TS PFSTI 01.

S sanacijo fasade ne rešujemo samo problema energetske učinkovitosti, ampak tudi konstrukcijske, sociološke in okoljske probleme. Objekt s kakovostno sanirano fasado bo tako trajnostno zadovoljiv, pri čemer se je treba zavedati neugodne bivalne klime, onesnaževanja okolja in odvisnosti od energetskih virov, ki so značilnosti starejših energijsko potratnih objektov. Z novim, kakovostnim toplotno in požarno izolacijskim fasadnim sistemom tudi globalno doprinesemo košček nujno potrebnega za prihodnost.

Kako ugodneje do plošče Smartwall N C1?

Preverite paket ugodnosti DANES ZA JUTRI na www.daneszajutri in si naročite svoje kupone ugodnosti!

Primož Bernard, dipl. inž. str.

Več informacij na:

www.knaufinsulation.si

za konkretna vprašanja:

svetovanje@knaufisnulation.com

Tel.: 04 5114 105