Zapisi v kroniki bližnjega PGD Rudno razkrivajo, da so o ustanovitvi gasilske desetine v Dražgošah razmišljali že leta 1954. V vasi Rudno, ki leži nekaj kilometrov niže od Dražgoš proti Železnikom, je društvo delovalo že leta 1926 in gasilstvo je privabljalo tudi Dražgošane. A šele v času povojne obnove Dražgoš, ko so v vasi rasle nove stanovanjske hiše, pa tudi nova šola in cerkev, je bil leta 1956 zgrajen gasilski stolp. Vaška obnovitvena zadruga, ki je skrbela za obnovo vasi, je kupila prve cevi, stolp je imel tudi sireno. Zapisnik občnega zbora PGD Rudno pravi, da so leta 1957 razmišljali o ustanovitvi gasilskega društva Dražgoše, a ideja ni bila uresničena, kar je potolklo motivacijo vaščanov. Gasilstvo v vasi je zamrlo in šele v sedemdesetih letih so Dražgošani šli ponovno med gasilce, ko so v sklopu PGD Rudno organizirali gasilsko trojico, ki je imela na razpolago tudi nekaj osnovne opreme.

Tretjina mladih gasilcev

Gasilstvo v vasi je ponovno začelo svojo pot. Dražgošani so se začeli izobraževati na različnih gasilskih tekmovanjih, udeleževali so se tekmovanj v Škofji Loki in intervencij v svoji okolici. Zanimanje za gasilstvo je skozi leta naraščalo, in ko je v začetku tega tisočletja ponovno dozorela ideja o lastnem društvu, je bilo v vasi približno 50 prostovoljnih gasilcev. Z novim društvom je ta številka poskočila kar na 183, pri čemer je bila tretjina članov otrok. Od takrat v Dražgošah veliko časa namenjajo delu z mladimi, saj se zavedajo, da je za napredovanje društva na dolgi rok podmladek še kako nujen. Mlade privabljajo s pozitivno energijo, prepletanjem tipičnih gasilskih in tistih bolj družabnih aktivnosti ter udeleževanjem na tekmovanjih. Prvo tekmovanje, ki so se ga udeležili kot PGD Dražgoše, je bil orientacijski pohod v Crngrobu. Udeležilo se ga je 53 otrok, že prvo tekmovanje pa jih je spodbudilo za nadaljnje delo, saj so bile njihove mladinke v svoji kategoriji najboljše.

Tekmovanja so velika motivacija

Sodelovanje na gasilskih tekmovanjih močno zaznamuje delovanje PGD Dražgoše. Na njih sodelujejo tako moške kot ženske ekipe mladih in starejših gasilcev, ki iz leta v leto žanjejo lepe uspehe, znanje pa tudi prenašajo na mlajše generacije. Prvo večje tekmovanje po ustanovitvi društva je bilo tekmovanje Gasilske zveze Škofja Loka, kamor so se odpravili z devetimi ekipami, v katerih je bilo skupno kar 81 gasilcev. Med 30 udeleženimi društvi so zasedli tretje mesto in več njihovih ekip se je uvrstilo na poznejše regijsko tekmovanje.

Sami prispevali za gasilski dom

Gasilsko društvo Dražgoše je pobrateno s prostovoljnim gasilskim društvom Pećigrad iz Bosne in Hercegovine. Njihovo sodelovanje se je začelo leta 2007, ko so Dražgošani ob nakupu rabljenega vozila iz sosednjega društva svojega starega podarili kolegom iz Bosne. Stiki med društvoma so se ohranili in leta 2012 sta društvi podpisali listino o pobratenju. Vse več društvene opreme je zahtevalo svoj prostor. Leta 2001 so se skupaj s športnim društvom odločili, da na prostoru ob osnovni šoli zgradijo dve garaži, za vsako društvo eno. Ideja o lastnem gasilskem domu je potrebovala še nekaj časa, a junija 2004 so namenu končno predali gasilski dom. Vanj so vložili na tisoče prostovoljnih delovnih ur in društvenih finančnih sredstev. Ker so gasilski dom zgradili skoraj izključno z lastnimi sredstvi, sta jim Občinsko gasilsko poveljstvo Železniki in takratni župan leta 2010 odobrila 60 tisoč evrov občinskih sredstev za nakup novega vozila GV-1. Sami so prispevali še 14 tisoč evrov za nadgradnjo vozila in v garažo gasilskega doma so ga parkirali ravno ob deseti obletnici društva 2. junija 2012.

Hvaležni za podporo vaščanov

V PGD Dražgoše so hvaležni za vso podporo, ki jo dobijo od domačinov. Skoraj vsi jim vsako leto namenijo del dohodnine, finančno pomagajo tudi z donacijami, moralna podpora vaščanov in dobri odnosi pa so še bolj neprecenljivi. Trenuten cilj dražgoških gasilcev je nakup defibrilatorja, pri čemer nekoliko računajo tudi na pomoč sponzorjev in občine Železniki, radi pa bi tudi dokončali prostore v zgornji etaži gasilskega doma. Tam bodo uredili društveno sobo za različne namene, da bodo še uspešneje privabljali mlade in spodbujali sodelovanje med generacijami.