Največja ovira po mesecu in pol delovanja novega urgentnega centra v šempetrski bolnišnici je trenutno pomanjkanje zdravnika na oddelku za hitre preglede. Po pravilniku o zagotavljanju neprekinjene nujne medicinske pomoči bi moralo zanj poskrbeti primarno zdravstvo.

Težava je dnevni turnus na urgenci, ker jim ministrstvo za zdravje tega programa ne priznava, pravi direktorica novogoriškega zdravstvenega doma Petra Kokoravec in dodaja: »Tega nismo imeli niti v prejšnji organiziranosti. Trenutno pa nimamo dovolj kadra za delo na urgenci.« Novogoriški zdravstveni dom pa zagotavlja dežurnega zdravnika v nočnem času, ob koncih tedna in med prazniki, štiriindvajset ur na dan.

»Zdravstvena zakonodaja in ministrstvo za zdravje nista predvidela zadostnega števila dežurnih ekip. Da ne bi bilo slabe strokovne obravnave bolnikov, smo v bolnišnici kljub finančnim težavam povečali število dežurnih mest in zagotovili zdravnike, tako da je poskrbljeno za varno oskrbo pacientov,« pravi Nataša Fikfak, direktorica šempetrske bolnišnice. »Bolnišnica poskuša premostiti težave z začasnim zaposlovanjem mladih zdravnikov, dokler urgentnih še ni.«

Dunja Savnik Winkler, strokovna vodja bolnišnice dr. Franca Derganca, pa ob teh zapletih dodaja, da je vse več pacientov, ki se tudi za nenujna stanja v dopoldanskem in popoldanskem času obračajo na urgentni center, namesto da bi pomoč najprej poiskali pri svojem izbranem zdravniku.

Da bi nastale težave kar najhitreje razrešili, je vodstvo bolnišnice pozvalo ministrstvo za zdravje, da čim prej razširi mrežo kadra nujne medicinske pomoči na dodaten tim, ki bi bil zaposlen na oddelku za hitre preglede. Na tak način bi zmanjšali dotok bolnikov na sekundarno raven. Na novogoriški urgentni center je vezanih okoli 100.000 prebivalcev severne Primorske in sosednjih regij. jal