No, še vedno pa kar konkretno zaostajamo za na tem področju najbolj izpostavljenimi. Podatki za EU in posamezne dele sveta so lepo razvidni iz infografike, dodajmo pa, da je država z največ motornimi vozili na tisoč prebivalcev na svetu ZDA (790). Med najbolj motorizirane države, ki imajo hkrati vsaj milijon prebivalcev, spadajo še Kuvajt (727), Avstralija (722), Bahrajn (698), Nova Zelandija (661), Kanada (635) in Japonska (603), medtem ko drugo skrajnost predstavljajo Bangladeš (4), Sudan (3) in Etiopija, ki je z vsega dvema avtomobiloma na tisoč prebivalcev država z najmanjšim deležem vozil na svetu. No, še malce drugačna pa je slika, če upoštevamo še manjše, žepne državice. Tu bi pošteno izstopal San Marino, ki je edina država na svetu z več avtomobili kot prebivalci – na tisoč prebivalcev tam naštejejo več kot 1200 vozil. mat