Po včerajšnji objavi v Dnevniku so se danes oglasili nekateri mestni svetniki SD in SMC in opozorili, da sta bila brezplačna izleta uradnikov uprave sedanjega župana Boštjana Trilarja v nasprotju s pogodbo in odločitvami mestnega sveta ob njenem potrjevanju leta 2013.

Kot smo poročali, se je 40 uradnic in uradnikov konec lanskega leta odpravilo v Srbijo, Avstrijo in Italijo brez plačila stroškov prevoza. Tega so naročili pri koncesionarju, potovalni agenciji Alpetour, ki je opravila za skoraj 2000 kilometrov prevozov, ki so jih v podjetju obravnavali skladno z zahtevo MO Kranj, da je to del brezplačne kvote. A del članov sedanjega sveta (6 iz SMC in SD) opozarja na nelegitimno boniteto, ki so si jo prisvojili uradniki župana Boštjana Trilarja.

Brezplačni prevozi naj bi bili namenski

Svetnik SMC Andrej Šušteršič je bil v mestnem svetu tudi ob sprejemu in razlagi pogodbe, ki vsebuje tudi člen o brezplačnih prevozih. Mestni svet je takrat soglašal s tem, da so prevozi povezani s pomembnimi dogodki za Kranj in ne za zasebne »strokovne ekskurzije v prostem času« mestnih uradnikov. Zato obsojajo tako početje, kjer je Trilarjeva uprava uporabila pogodbo za namen, ki ni bil ne predviden ne izglasovan ob potrditvi koncesijske pogodbe.

Nesporno je, da so več kot 4000 kilometrov (za dve leti nazaj in še del 2013) zastonj prevozov opravili tudi v povezavi z dogodki, ki so se dogajali v Kranju (Prešernov smenj), a nesporno so skoraj polovico zastonj kilometrov uradniki (naročnik je bila MO Kranj) porabili za obisk Beograda, Beljaka, Trsta in tudi Palmanove. Z MO Kranj pa so sledile različne razlage izletov: najprej so zatrdili, da so uradniki plačali stroške, nato je sledilo tolmačenje, da so brezplačni kilometri namenjeni upravi. Končalo se je z jasno opredeljenimi dokumenti naročil prevozov, ki sta razburila tudi del mestnih svetnikov in obsodbo ravnanja, za katero je seveda prvi odgovoren župan Boštjan Trilar. Trditev, da so uradniki za izleta plačali stroške, pa je prišla do nas prav iz njegovega kabineta in se je izkazala za – neresnično.

Želijo električni polnilnici

Včeraj pa so se pred kranjsko občino z električnimi vozili pripeljali člani Združenja za energetsko neodvisnost Slovenije. Že prej so se najavili županu, a ta zanje ni imel časa, čeprav je v predvolilni kampanji rad poudaril, da vozi električni avto in mu je mar za okolje. Zato so svoj predlog posredovali podžupanu Borisu Vehovcu (Več za Kranj). Želijo namreč polnilnico za električna vozila pri občinski stavbi in v starem jedru, prav tako pa povsod po dva parkirna prostora za taka vozila. Smola je hotela, da niti pred občinsko stavbo niso našli prostih parkirnih prostorov za električna avtomobila in so ju parkirali tam, kjer bi jih lahko oglobili mestni redarji.