Za negativno ozračje v februarju je poskrbel finančni sektor, vlagatelje so prestrašila predvsem namigovanja o trdnosti bančnega sektorja. Banke so v preteklih letih obsežno financirale podjetja iz sektorja nafte in surovin, ki pa so se zaradi velikih padcev cen surovin znašle v težavah. In predvsem vprašanje povrnitve prejetih kreditov teh podjetij, skupaj z ohlajanjem kitajskega gospodarstva in vplivom monetarne politike na obrestne mere, je vneslo nemir na trg. V nemilosti vlagateljev se je tako znašla tudi Deutsche Bank, pri kateri so se pojavila namigovanja, da obstaja verjetnost, da banka zaradi težav ne bo zmogla izplačati obveznosti iz posameznih obveznic. Negativno pa so se odzvale tudi druge bančne delnice in s tem ves trg. Vlagatelji so istočasno spremljali tudi padce surovin, zaradi trenutne negotovosti pa se je okrepilo povpraševanje po plemenitih kovinah, kot so zlato, srebro, platina. Povpraševanje po zlatu je bilo vse lansko leto skoraj nespremenjeno, zdaj pa se vidno povečuje. Že omenjena močnejša rast v zadnjih nekaj mesecih je bila posledica povpraševanja po zlatu centralnih bank, ki se tako kot investitorji umikajo v varne naložbe. Merjeno v ameriških dolarjih je zlato v letošnjem letu pridobilo okoli trinajst odstotkov in se trenutno giblje okoli 1200 ameriških dolarjev, srebro je pridobilo okoli deset odstotkov in platina okoli pet.

Če se bo večja negotovost na delniških trgih nadaljevala, lahko pričakujemo nadaljevanje kratkoročnega pozitivnega trenda cene zlata in plemenitih kovin oziroma obrnjeno, v kolikor bo delniški trg pridobival, bo zanimanje za zlato manjše. Nekoliko jasnejši pogled pa lahko prinese petek, ko se pričakuje objava stopnje inflacije v Ameriki in indeksa zaupanja potrošnikov v Evropi, kar bo vplivalo na gibanje tečajev v prihodnjih dneh.