Rezultate poslovanja so objavili tudi v Pozavarovalnici Sava – po objavljenih podatkih so zbrali za 3,9 odstotka več kosmatih premij kot v letu 2014 –, najuspešnejši je bil segment pozavarovanja, kjer so zbrali za slabih 27 odstotkov več premij kot preteklo leto – predvsem na račun tujine. Tudi v letu 2016 načrtujejo, da bodo povečali vsoto zbranih kosmatih premij in posledično tudi načrtovani dobiček v višini 33,4 milijona evrov.

Kar nekaj prahu pa je dvignila tudi informacija, da država razmišlja o konsolidaciji lastništva elektrodistribucijskih podjetij. V vseh petih podjetjih ima država okoli 80-odstotni delež, ki pa ga ima namen povečati na 100 odstotkov. Preostali delničarji so še iz časa privatizacije, določeni večji pa tudi iz časa »borzne evforije«, ko so tečaji delnic sivega trga dosegali tudi nekajkratnik knjigovodske vrednosti. Ker je trenutna knjigovodska vrednost delnic elektropodjetij bistveno višja od trenutnih ravni, po katerih se sklepajo posli na sivem trgu, je trgovanje na sivem trgu spet nekoliko oživelo, saj kupci pričakujejo, da bo odkupni tečaj (če do tega seveda pride) bistveno višji, kot je cena na trgu…