Mestni uradniki so med drugim obiskali Zemun in Beljak, ki sodelujeta s Kranjem. Izrabili so skoraj vse zastonj kilometre za avtobusne prevoze v MO Kranj. O tem nas je obvestila naša bralka, ki nas je opozorila, kako so si uradniki župana Boštjana Trilarja omislili pocenitev izletov na stroške proračuna, ker niso plačali prevoza. Ko smo Igorja Kalabića iz županovega kabineta zaprosili za podatke o mednarodnem sodelovanju Kranja, je omenjeni potovanji poimenoval »ekskurziji neformalnega izobraževanja«. Po njegovih navedbah so mestni uradniki in uradnice sami plačali stroške, povezane s potovanjem in je šlo za druženje in izobraževanje v prostem času. Bili smo prepričani, da smo prejeli verodostojen in točen odgovor in smo to pojasnili tudi bralki, ki je vztrajala pri napaki. Izkazalo se je, da nas je zavedel Kalabić: uradniki še zdaleč niso plačali vseh stroškov potovanj, ampak so se vozili zastonj na račun pogodbe, ki letno davkoplačevalce stane več kot milijon evrov. Gre za koncesijsko pogodbo za javni promet, ki je bila podpisana leta 2013. Pri prevozniku so namreč ti dve potovanji lani že všteli v postavko koriščenja zastonj prevozov, ki so del koncesijske pogodbe in je do njih upravičena MO Kranj, ki je tudi ti dve ekskurziji svojih uradnikov naročila pri prevozniku.

V šolah in vrtcih prevoze vestno plačujejo

Kranjske šole, vrtci, javni zavodi oziroma starši otrok iz šol in vrtcev letno plačajo visoke zneske za izlete, šole v naravi, kulturne dogodke... Samo osnovna šola Simona Jenka je po supervizorjevih podatkih tako istemu prevozniku lani odštela okoli 50.000 evrov za prevoze, Kranjski vrtci 25.000, otroci osnovne šole Helene Puhar (za otroke s posebnimi potrebami) pa bi se lahko namesto občinskih uradnikov vse leto prevažali zastonj, če bi MO Kranj seveda to ugodnost namenila njim. A so si jo prisvojili tisti, ki so zanjo vedeli. Po do zdaj znanih podatkih namreč MO Kranj ni na javen in jasen način omenjene pridobljene bonitete glede na sodelovanje s prevoznikom ponudila tistim, ki prevoze plačujejo iz svojih žepov (starši in otroci šol in vrtcev) ali proračuna (šole, javni zavodi), oziroma so odgovorni na MO Kranj zastonj prevoze razporejali po svoji vesti.

Namesto odgovorov pomote in molk

Ko smo odkrili, da se je okoli 40 uradnic in uradnikov prevažalo dejansko zastonj, smo povprašali župana Boštjana Trilarja o odgovornosti za tako ravnanje kot tudi o tem, zakaj občina o koriščenju 2000 zagotovljenih kilometrov nima ne pravilnika niti ni kako drugače javno ponudila takih prevozov šolam ipd. Dobili smo novo pojasnilo, da so ti kilometri namenjeni »upravi MO Kranj«, zato smo od odgovornih terjali koncesijsko pogodbo. Šele nato smo prejeli opravičilo, ker so bile dotedanje informacije napačne, in tudi koncesijsko pogodbo, kjer seveda nič ne piše, da bi pripadle bonitete upravi, ampak pripadajo podpisnici pogodbe MO Kranj. Občina pa zastonj kilometrov ni izkoristila sproti, ampak večino v letu 2015. In 1882 kilometrov oziroma skoraj eno celoletno kvoto so porabili občinski uradniki za svoji »strokovni ekskurziji«, v sklopu katerih so se ustavili tudi v trgovskem centru Palmanova pri Trstu. Res pa je, da so kilometre za leti 2013 in 2014 porabili tudi za druge priložnosti. Zanimivo: zastonj kilometre so podarjali tudi ustanovam, ki jih ni ustanovila MO Kranj in za katere so nam dan prej izrecno sporočili, da jim ne smejo namenjati pomoči (folkloristi so se na primer peljali v Avstrijo). Zmeda pri porabi ugodnosti, različni in zavajajoči odgovori z MO Kranj pa nam lažje pojasnijo tudi molk odgovornih – direktorice uprave Senje Vraber in župana Boštjana Trilarja, ki smo ju tudi osebno povprašali o načinu porabe ugodnosti, ki jo omogočajo kranjski davkoplačevalci.